Armoede

woensdag 10 juli 2013
Het Vlaams Parlement keurde op 10 juli een ontwerp van decreet van Vlaams minister Joke Schauvliege goed dat drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsluiten van drinkwater nieuwe sociaal aanvaardbare procedures oplegt. Het basisprincipe is dat de watermaatschappij de drinkwatertoevoer niet kan afsluiten, tenzij er een bedreiging is voor de veiligheid en de volksgezondheid, of als er sprake is van fraude of "klaarblijkelijke onwil" van de klant. Wat de "klaarblijkelijke onwil" betreft somt de tekst concrete redenen waarom de waterlevering kan worden stopgezet.
vrijdag 08 februari 2013 - Brigitte Grouwels, - Bianca Debaets
Als Picqué over een fusie wil praten, dan kan dat voor CD&V. Maar ofwel praten we dan over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij Brussel-stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de 20 stijgt. Voor de Brusselse gemeenten zien we in dat scenario nog een rol weggelegd dicht bij de burger, naar het voorbeeld van de Antwerpse districten.
maandag 21 januari 2013 - Valerie Taeldeman
In amper twee jaar tijd is de vraag naar een sociale woning met 16 procent gestegen. In bijna de helft (47,7 procent) van de aanvragen gaat het om alleenstaanden.
vrijdag 18 januari 2013 - Brigitte Grouwels
Op voorstel van minister Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beiden GGC-Collegelid belast met bijstand aan personen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vandaag besloten om een bijkomend bedrag vrij te maken voor de Brusselse Winteropvang. Een maximale enveloppe van 250.000 euro komt bovenop het bedrag van 1 miljoen euro oorspronkelijk voorzien in de conventie tussen de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) en opvangorganisatie Samu Social. Dit bijkomend bedrag is noodzakelijk om de uitbreiding van de Winteropvang in Brussel te verzekeren én om bijkomende plaatsen te creëren indien nodig.
maandag 10 december 2012 - Koen Van den Heuvel
Het Netwerk tegen Armoede en het Fonds Vrijetijdsparticipatie reikten voor de eerste keer de prijs uit voor het cultuurcentrum met de laagste drempel. Cultuurcentrum De Kollebloem uit Puurs werd door een jury van mensen in armoede als laureaat verkozen. CD&V, dat in Puurs met een absolute meerderheid bestuurt, bewijst daarmee dat er op lokaal niveau actief en succesvol kan gewerkt worden aan een inclusief cultuurbeleid!

Pagina's