Armoede

maandag 10 december 2012 - Joke Schauvliege
Voortaan zullen alle drinkwatermaatschappijen uniforme duidelijke regels moeten toepassen als ze een klant willen afsluiten van de waterlevering. Dat staat in een voorontwerp van decreet van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege waaraan de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring hechtte. Vlaamse minister Joke Schauvliege: “Het drinkwater afsluiten is een zeer ingrijpende maatregel. Dat moet in alle omstandigheden op een sociaal aanvaardbare manier gebeuren. Deze hervorming legt alle watermaatschappijen dezelfde transparante procedure op die de klant een maximale bescherming garandeert.”
donderdag 15 november 2012 - Cindy Franssen
Met het Verticaal Permanent Armoedeoverleg (VPAO) toetst de Vlaamse overheid haar beleidsinitiatieven aan de visie en ervaring van mensen in armoede. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen vernam van Vlaams minister van Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, dat er binnen de Vlaamse overheid grote verschillen zijn tussen de diverse beleidsdomeinen. Zo varieert de frequentie van een maandelijks overleg tot absoluut geen. Franssen betreurt deze verschillen en roept alle ministers op werk om te maken van het VPAO.
dinsdag 30 oktober 2012 - Cindy Franssen
Dit voorjaar stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) al een vraag over de aandacht voor kwaliteitsvolle en begrijpbare formulieren binnen de Vlaamse overheid. Daaruit bleek dat de Vlaamse regering sinds 2006 ernstige in-spanningen doet om formulieren begrijpbaarder te maken.
donderdag 30 augustus 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, wil de Vlaamse regeling inzake fokkerij voor grotere landbouwhuisdieren verruimen tot de hondensector. Bedoeling is om ook voor die sector te komen tot een ruimere registratie van afstammingsgegevens, en op basis van die gegevens regels te introduceren, waarbij de inteelt van honden teruggedrongen wordt. Het is deze inteeltproblematiek die kan leiden tot erfelijke afwijkingen en dierenwelzijnproblemen.
woensdag 30 mei 2012 - Roel Deseyn, - Jef Van den Bergh
Roel Deseyn en Jef Van den Bergh stonden aan de wieg van het sociaal tarief voor het internet dat vandaag gestemd wordt in de commissie Infrastructuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Pagina's