Brussel

woensdag 21 januari 2015 - Joris Poschet
Tussen 2009 en 2014 investeerde de Vlaamse Gemeenschap amper in de uitbouw van Brusselse sportinfrastructuur. Brussel ontving in die periode €770.401, nog geen zesde van Antwerpen of Gent. Dat blijkt uit het antwoord van de Vlaamse minister van Sport op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet. Nochtans heeft Brussel al jaar en dag te kampen met een tekort aan sportinfrastructuur. “Minister Muyters moet rekening houden met de Brusselnorm, investeren in sportinfrastructuur in Brussel en samenwerken met de VGC en de Brusselse gemeenten om het chronisch tekort aan infrastructuur zo snel mogelijk weg te werken,” aldus Poschet.
donderdag 11 december 2014 - Michel Doomst
Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 10 december kaartte volksvertegenwoordiger Michel Doomst het mobiliteitsvraagstuk aan in het kader van de aanpassing van het GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Uplace maakt deel uit van het gebied, maar volgens Doomst mag de aandacht voor de andere projecten, zoals het ziekenhuis, niet verloren gaan.
maandag 17 november 2014 - Paul Delva
Paul Delva : “Actiris zal begeleiding van, en controle op werkzoekenden strikt scheiden”
donderdag 23 oktober 2014 - Paul Delva
ARBEIDSMARKT 2.0 MET EIGEN VISIE OP HET ANCIËNNITEITSDEBAT DOOR PAUL DELVA
maandag 13 oktober 2014 - Joris Poschet
De werkloosheidscijfers in Brussel zijn al jarenlang verontrustend. Via IBO kunnen werkgevers werkzoekenden opleiden op de werkvloer met behoud van werkloosheidsuitkering. Uit een vraag van Vlaams Parlementslid Joris Poschet blijkt dat er in Vlaanderen een kwart meer IBO-contracten werden afgesloten in de eerste helft van 2014. In Brussel is er een daling van 10%. De IBO’s in de hoofdstad hebben volgens Poschet nood aan betere promotie om Brusselaars aan de slag te helpen.

Pagina's