Brussel

dinsdag 25 februari 2014
Brigitte De Pauw ontwikkelde een website om het probleem van rondslingerend afval voor het eerst in kaart te brengen.
dinsdag 25 februari 2014 - Brigitte Grouwels
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft vanmiddag samen met haar administratie Brussel Mobiliteit de ICT-applicatie 'Osiris' aan het grote publiek voorgesteld. 'Osiris' is een interactieve database met alle informatie over wegwerkzaamheden (zowel op gemeente- als op gewestwegen) en evenementen (zoals markten, foren, buurtfeesten, enzovoort) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voordeel van Osiris is dat de coördinatie van werven nog zal verbeteren, waardoor ook de hinder van wegwerkzaamheden afneemt. Ook kunnen inwoners via internet voortaan informatie over werkwerkzaamheden en festiviteiten in hun buurt rechtstreeks raadplegen via www.osiris.irisnet.be .
vrijdag 21 februari 2014 - Brigitte Grouwels
Het Maison BILOBA-huis, een project dat het resultaat is van een enthousiaste samenwerking tussen een privéspeler en meerdere overheden, neemt concrete vorm aan. De werf van 15 sociale woningen voor kwetsbare ouderen uit de Brabantwijk te Schaarbeek, waaraan ook een gemeenschappelijke leefruimte en een dagopvangcentrum is verbonden voor buurtbewoners, is van start gegaan. De ingebruikname van het Maison BILOBA-huis is voorzien voor begin 2015.
woensdag 19 februari 2014 - Brigitte Grouwels
Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) heeft deze middag ‘Wiki’Hood’ voorgesteld. ‘Wiki’Hood’ staat voor een beleidsvisie op Brussel waarbij de 100 Brusselse wijken centraal staan. Via een actieve participatie aan de eigen wijk worden de Brusselaars via het Wiki’Hood-wijkmodel nog meer verbonden met hun stad. Dit wijkgerichte bestuursmodel is complementair aan de huidige bestuursniveaus (Gewest, Gemeenschappen en gemeenten). Via een actieve wijkwerking krijgen de huidige bestuursniveaus namelijk een nieuwe kijk op de vele uitdagingen op het terrein. “Vanuit hun wijk moeten Brusselaars zich hun stad toeëigenen”, stelt de minister. Brigitte Grouwels paste het Wiki’Hood-model concreet toe op de Bockstael-wijk.
dinsdag 18 februari 2014 - Brigitte Grouwels
Minister President Rudi Vervoort en de Minister van Openbaar Vervoer Brigitte Grouwels hebben maandagavond op een rondetafel met de sector hun actieplan besproken om de taxisector een nieuwe dynamiek te geven. Tariefhervorming en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening staan hierbij centraal.

Pagina's