Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

donderdag 12 januari 2017 - Koen Van den Heuvel
De KULeuven en de UGent reiken vandaag een eredoctoraat uit aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Koen Van den Heuvel, CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, meent dat het belang van de bondskanselier voor Duitsland, Europa en de wereld niet kan worden overschat: “Zij zet de standaard voor wat echt leiderschap is. Politieke leiders dreigen ook in ons land het noorden te verliezen onder druk van de uitdagingen waarvoor we staan. Haar morele en politieke standvastigheid zijn alvast voor mijn partij een kompas.”
woensdag 30 november 2016 - Ivo Belet
De Europese Commissie wil de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030 flink aanscherpen en legt daarom vandaag een breed pakket wetgevende en andere maatregelen voor om haar ambitieuze doelstellingen te realiseren. Tegen 2030 wil de Commissie de energie-efficiëntiedoelstellingen bindend maken en tot 30% verhogen, het aandeel hernieuwbare energie tot 27% doen toenemen en de broeikasgassen met 40% verminderen. "Eén van de meest vergaande wetgevende pakketten van de afgelopen jaren”, reageert Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), lid van de milieucommissie. "De Commissie zet in op vele fronten tegelijk om de transitie naar een schone en energiezuinige economie mogelijk te maken en dit is de enige, juiste aanpak. Er worden inspanningen gevraagd van de grote energiespelers, maar ook de consument wordt in de plannen betrokken en moet voortaan zelf gemakkelijker hernieuwbare energie kunnen produceren en verkopen."
woensdag 23 november 2016 - Tom Vandenkendelaere
De Europese Commissie stelde in juni 2016 het ‘Skills Guarantee’-programma voor. Het EP vroeg vandaag een update aan de Europese Commissie. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): “Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of zelfs enkel digitaal analfabeet zijn, zijn een vogel voor de kat op de moderne arbeidsmarkt. Met de Skills Guarantee wil Europa die mensen de kans geven hun vaardigheden bij te spijkeren. Een uitstekende zaak, want er gaat te veel talent verloren. Tegelijk mogen we niet enkel aan symptoombestrijding doen. De oorzaak is in de meeste gevallen namelijk vroegtijdig schoolverlaten. Een vlottere wisselwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs kan daar een deel van de oplossing zijn.”
dinsdag 22 november 2016 - Ivo Belet
“Het is met de komst van Trump almaar duidelijker dat we voor onze veiligheid niet meer automatisch zullen kunnen rekenen op de steun van de V.S. Het moment is aangebroken om werk te maken van een opgedreven coördinatie van onze defensie-inspanningen. De EU-28 geven elk jaar 195 miljard euro uit aan defensie. Als we die uitgaven beter op elkaar afstemmen, kunnen we tot 26 miljard euro besparen en dus verstandiger inzetten.” Dat zegt Europarlementslid Ivo Belet (lid van de parlementscommissie veiligheid) in een reactie op een rapport over het Europees veiligheidsbeleid dat het Europees Parlement vandaag (dinsdag) goedkeurt.
dinsdag 22 november 2016 - Tom Vandenkendelaere
Vanaf 2018 moeten belastingautoriteiten automatisch toegang hebben tot antiwitwasinlichtingen in alle EU-lidstaten. Dit voorstel van de Europese Commissie werd vandaag goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), coördinator van het dossier voor de EVP-Fractie, is tevreden met het resultaat: “Deze wetswijziging geeft de lidstaten een extra wapen in de strijd tegen belastingontduiking. De belastingautoriteiten in élke lidstaat moeten voortaan automatisch toegang krijgen tot de relevante informatie die in het bezit is van de antwitwasautoriteiten."

Pagina's