Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

woensdag 26 oktober 2016 - Ivo Belet, - Tom Vandenkendelaere, - Nathalie Muylle
Het Europees Parlement wil het gebruik van ongezonde transvetten in industrieel verwerkte levensmiddelen streng beperken. Transvetten ontstaan bij het harden van plantaardige oliën en worden gebruikt in margarine, koekjes, gebak en frituurvet. Het EP ijvert voor Europese maxima voor het gehalte aan industriële transvetten in alle levensmiddelen. De Commissie moet binnen twee jaar met bindende grenswaarden komen.
dinsdag 25 oktober 2016 - Tom Vandenkendelaere
De Europese Commissie legt vandaag een nieuw voorstel voor een meer geharmoniseerde Europese vennootschapsbelasting op tafel waarbij de basis voor de vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie op dezelfde wijze moet worden berekend. Dit zal het huidige belastingbeleid vereenvoudigen en het moeilijker maken voor multinationals om vennootschapsbelasting te ontduiken. Tom Vandenkendelaere, lid van de commissie economische en monetaire zaken, is voorstander: “Het nieuwe voorstel van de Commissie komt op het juiste moment. Sinds de verontwaardigde reacties op Luxleaks en de Bahama Papers, is de vraag naar rechtvaardige fiscaliteit nog niet beantwoord. De wedloop tussen Europese lidstaten heeft ervoor gezorgd dat multinationals tot 30% minder belastingen betalen dan kmo’s. Dit kan zo niet verder.”
woensdag 05 oktober 2016 - Ivo Belet
De roamingkosten die telecomoperatoren aanrekenen voor draadloos bellen, surfen en sms’en in het buitenland verdwijnen volgend jaar definitief. Het Europees Parlement vraagt dat nu ook de kosten voor bellen en sms'en vanuit België naar andere EU-landen omlaag gaan. Onder druk van het EP licht de Europese Commissie vandaag haar standpunt toe. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): "Het verdwijnen van de roamingkosten is een grote stap vooruit voor consumenten en bedrijven; het is ook een overwinning voor het Parlement dat voet bij stuk heeft gehouden om te vermijden dat de wetgeving werd afgezwakt".
dinsdag 04 oktober 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement bespreekt vandaag het voorstel van EVP-Fractievoorzitter Manfred Weber om alle achttienjarigen in de Europese Unie een gratis Interrail-pass te bezorgen. Het treinticket moet alle jongeren de kans geven Europa beter te leren kennen en begrijpen. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is enthousiast voorstander van het voorstel: “Het is een hele tijd geleden dat men nog eens dergelijk, positief voorstel deed. Zo’n gratis Interrail-ticket biedt alle jongeren, van gelijk welke achtergrond, de kans om de diversiteit van Europa te ontdekken. Na Erasmus kan dit het volgende succes-project worden dat jongeren mondiger, socialer en ruimdenkender helpt worden. Zo geven we op een concrete manier tegengas aan diegene die willen dat we ons opnieuw achter onze grenzen terugtrekken."
woensdag 28 september 2016 - Ivo Belet
Er komt een gezamenlijk en verplicht transparantieregister voor alle lobbyisten die een afspraak willen in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie. Deze registratie voor lobbyisten en andere belanghebbende partijen wordt voortaan verplicht, volgens het principe: “geen registratie, geen afspraak”. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Het Europees Parlement hanteert al geruime tijd een vrijwillig transparantieregister. Het is hoog tijd om dat verplicht te maken, samen met de EU-Commissie en de Raad (lidstaten). Het verplicht registreren van alle afspraken met lobbyisten zal het Europese besluitvormingsproces uiteraard doorzichtiger maken. We hebben de plicht om belangenvermenging maximaal de kop in te drukken. Het is normaal én wenselijk dat we als beleidsmakers ons oor te luisteren leggen bij de verschillende belanghebbende partijen en experts voor we wetgevende beslissingen nemen. Wat niet normaal is, is dat deze contacten nog te veel in een grijze zone verlopen.”

Pagina's