Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

zondag 25 september 2016 - Tom Vandenkendelaere
Minder dan een week na de aankondiging door Juncker in zijn State of the Union, komt de Commissie met het nieuwe voorstel over het afschaffen van meerkosten voor bellen en surfen in het buitenland: vanaf 15 juni worden ‘roamingkosten’ helemaal en zonder uitzondering afgeschaft. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Eindelijk toont de Commissie wat ballen. Het eerdere voorstel om gratis roaming te beperken tot 90 dagen viel hier in het Parlement op een koude steen. Voor jongeren zijn dergelijke extra kosten op een basisrecht als bellen en surfen een relict uit de vorige eeuw. Hoe leg je aan een student op Erasmus uit dat hij of zij slechts drie maanden per academiejaar kostenloos zou mogen roamen? Gelukkig is de Commissie op haar stappen teruggekeerd. Een uitstekende beslissing.”
dinsdag 13 september 2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft de tussentijdse conclusies goedgekeurd van de parlementaire onderzoekscommissie die het gebruik van sjoemelsoftware in dieselwagens onder de loep neemt. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), ondervoorzitter van de onderzoekscommissie: “Na de tientallen getuigenissen die we al gehoord hebben, weten we nu helder en klaar wat ons te doen staat: alle achterpoorten moeten dicht en er moeten snel realistische testprocedures komen. ‘Never waste a good crisis’, dat geldt ook bij dit schandaal van de sjoemelsoftware. We moeten dit momentum aangrijpen om druk te blijven zetten en in Europa verder, definitief de weg in te slaan van zero-emissie auto’s.
woensdag 13 juli 2016 - Tom Vandenkendelaere
De commissie economische en monetaire zaken in het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de nieuwe Europese Prospectuswetgeving die het eenvoudiger moet maken voor bedrijven om geld op te halen bij kandidaat-investeerders. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) onderhandelt over dit dossier namens de EVP-Fractie. Vandenkendelaere: “In Europa zijn ondernemingen nog te afhankelijk van bankleningen: voor hun financiering rekent 80% van de bedrijven op de banken terwijl slechts 20% geld ophaalt bij investeerders. De prospectusverordening biedt een unieke kans om geld ophalen een flink pak eenvoudiger te maken voor bedrijven - en in het bijzonder KMO’s.
woensdag 06 juli 2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als aan een Europese buitengrens een crisis ontstaat en een lidstaat onvoldoende optreedt, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Er is in recordtempo een akkoord bereikt over de gezamenlijke grens- en kustwacht zodat die na de zomer van start kan gaan. Het efficiënt bewaken van de buitengrenzen is cruciaal voor een goede aanpak van de migratiecrisis en een coherent Europees veiligheidsbeleid. Concrete Europese antwoorden als deze zijn het beste weerwerk tegen populisten en Europa-bashers. “Het tijdelijk sluiten van binnengrenzen is een noodoplossing die echt maar in laatste instantie mag worden gebruikt en waar niet lichtzinnig mee mag worden omgesprongen. De economische impact van interne grenscontroles is enorm: in het beste geval (bij een herinvoering op een beperkt aantal plaatsen) bedraagt de economische schade 2,5 miljard euro over een periode van twee jaar.”
woensdag 22 juni 2016 - Ivo Belet
Aan de vooravond van het Brexit-referendum schakelt Europa een versnelling hoger in de aanpak van de vluchtelingencrisis. Vannacht is een akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement over de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als aan een Europese buitengrens een crisis ontstaat en een lidstaat onvoldoende optreedt, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Europa bewijst vandaag dat het doortastend kan optreden: dit akkoord is in recordtempo onderhandeld en is een vitale stap in de aanpak van de migratiecrisis. De Europese grenswacht is een cruciaal instrument om orde aan de Europese buitengrenzen te herstellen en zo ook te garanderen dat de binnengrenzen open kunnen blijven. Met dit akkoord kan de Europese grenswacht na de zomer van start gaan."

Pagina's