Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

woensdag 15 juni 2016 - Ivo Belet
De Europese Commissie maakte vandaag de langverwachte wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende stoffen bekend. “Er is veel nodeloze tijd verloren,” zegt Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), “maar het is goed dat er eindelijk kan begonnen worden met het wetgevende werk om de blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen tot een minimum te beperken.
woensdag 08 juni 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Commissie wetgevende maatregelen treft om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsindustrie aan te pakken. In een intitiatiefrapport dat vandaag is aangenomen pleit het EP voor het promoten van eerlijke handelspraktijken doorheen de voedselvoorzieningsketen. Ook moeten boeren genoeg juridische middelen hebben om zich te verzetten tegen misbruiken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Voor mij is fair trade meer dan koffie en bananen. Het moet alle producten omvatten. Ook onze eigen landbouwers moeten de garantie krijgen op eerlijke handel en een correcte uitbetaling."
woensdag 08 juni 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan een onderzoekscommissie die de ‘Panama Papers’-onthullingen onder de loep zal nemen. De commissie krijgt een breed mandaat en zal een jaar lang onderzoek voeren naar de gaten in de EU-wetgeving inzake ‘witwassen, belastingontduiking en belastingontwijking’.
donderdag 02 juni 2016 - Ivo Belet
De Belgische organisatie MOBILE SCHOOL is bekroond met de Prijs voor de Europese Burger, een jaarlijkse onderscheiding die door het Europees Parlement wordt uitgereikt om Europeanen te bekronen voor uitzonderlijke verdiensten. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) nomineerde Mobile School dat zich sinds 1996 wereldwijd inzet voor straatkinderen.
dinsdag 31 mei 2016 - Ivo Belet
Europa schakelt een versnelling hoger in de aanpak van de vluchtelingencrisis. De bevoegde EP-commissie Burgerlijke Vrijheden zet vanmiddag het licht op groen voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als één van de EU-landen tekort schiet, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Dit is een vitale stap in de aanpak van de migratiecrisis. De Europese grenswacht is een cruciaal instrument om orde aan de Europese buitengrenzen te herstellen en zo ook te garanderen dat de binnengrenzen open kunnen blijven. We kunnen de lasten en de verantwoordelijkheid niet langer alleen overlaten aan de grenslidstaten: onze gemeenschappelijke buitengrenzen moeten we samen controleren. We rekenen erop dat de Europese Commissie na de zomer zal starten met de concrete uitrol van de grenswacht.”

Pagina's