Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

donderdag 28 april 2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan nieuwe EU-wetgeving om de veiligheidssystemen van de nationale spoornetwerken beter op elkaar af stemmen. Over de nieuwe wet is jarenlang onderhandeld. Het zal de veiligheid op het Europese spoor maximaliseren.
maandag 21 maart 2016 - Tom Vandenkendelaere
Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) verzet zich tegen een resolutie van de milieucommissie van het Europees Parlement om op melkpakken - en flessen een verplichte oorsprongsetikettering te voorzien. Vandenkendelaere vindt dit geen goede maatregel en vreest extra kosten voor de melksector die nu al in zwaar weer verkeert. Een oorsprongsetikettering kan een belemmering vormen voor de Belgische export van zuivel, de grootste categorie van Belgische exportproducten met een uitvoerwaarde van 3,3 miljard euro.
maandag 14 maart 2016 - Tom Vandenkendelaere
In de marge van de Europese landbouwraad betogen Vlaamse en Waalse landbouworganisaties vandaag in Brussel. De boeren eisen een coherent landbouwbeleid en een degelijk inkomen. Dat laatste is meteen het belangrijkste agendapunt van de Landbouwraad: hoe een deftig inkomen garanderen in het post-quota tijdperk waarin het marktstabiliserend beleid van de EU is weggevallen. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Het water staat veel boeren vandaag aan de lippen. Wij geloven in een duurzame toekomst voor onze landbouwers, maar om dat te bereiken moet de Europese Commissie haar beleid omgooien. Er moet structureel worden ingegrepen en boeren moeten zelf de middelen in handen krijgen om een eerlijke prijs voor hun producten te garanderen. Wij stellen een drieledige aanpak voor met inkomensstabilisatie, transparante, gedeelde informatie over de reële markt én sterkere producentenorganisaties."
vrijdag 11 maart 2016 - Tom Vandenkendelaere
Vandaag nam het EP een initiatiefverslag aan waarin het de Bankenunie evalueert. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert: "De Bankenunie is zonder twijfel één van de grootste realisaties van Europese integratie van de afgelopen jaren. Een realisatie die er in sterke mate is gekomen door de inzet van Marianne Thyssen en Herman Van Rompuy. De kosten voor falende banken kunnen nu niet meer worden afgewenteld op de belastingbetaler of de gewone spaarder: de Europese regelgeving werd verstrengd, er komt een uniforme garantieregeling voor alle Europese spaarders én zowel het toezicht als de afwikkeling van banken wordt nu gezamenlijk, op Europees niveau, georganiseerd."
donderdag 10 maart 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement wil het preventief gebruik van antibiotica in de landbouwsector inperken. Het keurde vandaag een reeks aanpassingen aan de EU-wetgeving inzake diergeneesmiddelen goed. "Voor ons springt de strijd tegen antibioticaresistentie er uit," stelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), "Door grootschalig antibioticagebruik, ook preventief bij gezonde dieren, worden steeds meer bacteriën resistent. Daardoor vermindert het effect van sommige antibiotica. Geneesmiddelen mogen echt niet gebruikt worden ter compensatie van slechte veehouderij. Stelselmatig preventief antibiotica toedienen is niet meer van deze tijd. 61% van de Vlaamse landbouwers geven zelf aan hun antibioticagebruik met de helft te willen reduceren tegen 2018."

Pagina's