Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

woensdag 09 maart 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement heeft het nieuwe Europese subsidieprogramma voor de gratis verdeling van fruit, groenten en melk op school goedgekeurd. Hiermee wil Europa scholen helpen om kinderen een gezonde levensstijl aan te leren en obesitas te voorkomen. "In Vlaanderen is 1 op 8 kinderen te zwaar. Programma's als deze helpen kinderen van jongs af aan goede eetgewoontes aan te leren,” stelt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere, "Bovendien leren ze kinderen waar hun voedsel vandaan komt door lokale, regionale of nationale specialiteiten aan te prijzen. Zo maken we van kinderen bewuste consumenten."
woensdag 17 februari 2016 - Tom Vandenkendelaere
De nieuwe deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU domineert de agenda van de Europese Top deze week. Een akkoord komt er bijna zeker. Maar een 'walk in the park' wordt het heel zeker niet. Voor CD&V is de lijn duidelijk: de toekomst van het Verenigd Koninkrijk ligt binnen de EU. Tegelijk moeten we tot elke prijs de kern van de Europese constructie beschermen. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) coördineert het Brexit-debat namens CD&V: "Uiteraard wil CD&V de Britten erbij houden. We mogen niet vergeten dat ons land jaarlijks voor 30 miljard euro exporteert naar het VK. Hun aandeel in de economische slagkracht van de Unie is substantieel. En dan spreken we nog niet over de Britse bijdrage aan het diplomatieke en militaire potentieel van de EU. Toch mag deze positie geen vrijbrief zijn om de Europese constructie te ondermijnen."
dinsdag 02 februari 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan de oprichting van een platform tegen zwartwerk. Dit platform brengt de verschillende inspectiediensten van de lidstaten en de Europese Commissie samen. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere, lid van de Commissie Werk en Sociale Zaken (CD&V): "De oneerlijke concurrentie door schijnzelfstandigen en betalingen in het zwart stopt niet aan de grenzen. Een Europees plan van aanpak zorgt ervoor dat inspectiediensten nauwer samenwerken."
maandag 01 februari 2016 - Tom Vandenkendelaere
"De vraag of de natuur moet beschermd worden, is voor politici en landbouwers van mijn generatie al lang geen onderwerp van discussie meer. Natuurbescherming is te belangrijk om te verzanden in de oude tegenstelling tussen natuur en landbouw. Wij ijveren voor een praktische aanpak, gebaseerd op correcte informatie, " zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Commissie Leefmilieu n.a.v. de goedkeuring door het Europees Parlement van een evaluatieverslag over de Europese biodiversiteitsstrategie.
donderdag 28 januari 2016 - Tom Vandenkendelaere
De Commissie komt vandaag met nieuwe voorstellen om belastingontwijking in de vennootschapsbelasting tegen te gaan. Het zgn. Anti Tax Avoidance Pakket moet de globale normen afgesproken in het kader van de OESO, vertalen naar de Europese context.

Pagina's