Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

vrijdag 22 januari 2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement start met een onderzoekscommissie 'dieselgate’. De samenstelling van de commissie wordt vanmorgen goedgekeurd. De onderzoekscommissie zal uitzoeken wat er is fout gelopen bij de controle op de uitstoot van dieselauto's en daar vervolgens beleidsconclusies aan verbinden. Ook de manke rol van het toezicht en de homologering in de lidstaten wordt onder de loep genomen. Ivo Belet, effectief lid van de onderzoekscommissie: “Europa heeft strenge uitstootnormen, maar de verschillende schandalen en het gesjoemel met de uitstoot van stikstofoxiden maken duidelijk dat die te gemakkelijk omzeild kunnen worden. We hebben duidelijk dringend nood aan robuuste en betrouwbare testmethodes, die in de hele EU gelijkvormig worden uitgevoerd
dinsdag 19 januari 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement keurde een reeks voorstellen goed om de jeugdwerkloosheid in Europa efficiënter aan te pakken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, pleit voor het matchen van vaardigheden van werkzoekenden met vacatures. Vandenkendelaere: “Een baan zoeken louter op basis van diploma’s is niet meer van deze tijd. In Vlaanderen boeken we al goede resultaten met het matchen van werkzoekenden en vacatures op grond van competenties. Dit laat toe werkzoekenden te (her)oriënteren naar knelpuntberoepen. De Vlaamse competentiedatabank moet Europees uitgerold worden, om de arbeidsmobiliteit binnen Europa nog meer te bevorderen. Die aanbeveling maak ik alvast over aan Europees Commissaris Marianne Thyssen die dit voorjaar een Europese skills agenda voorstelt.”
dinsdag 15 december 2015 - Ivo Belet
"Europa schakelt eindelijk een versnelling hoger in de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat komt niets te vroeg, want momenteel zitten er te grote lacunes in de controle van de buitengrenzen. Met name Griekenland treedt te laks op, waardoor lidstaten dreigen tijdelijk de binnengrenzen af te sluiten. Als buitengrenslidstaten onvoldoende gebruikmaken van de bestaande Europese middelen of nalaten hun deel van het werk te doen, moeten Europese grenswachters kunnen optreden," zegt Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) in een reactie op het voorstel dat de Europese Commissie vandaag bekendmaakte voor de uitbouw van een Europese grens-en kustwacht.
dinsdag 15 december 2015 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement keurt morgen 24 concrete aanbevelingen goed om het vennootschapsbelastingbeleid in de EU transparanter en eerlijker te maken. Deze beleidsvoorstellen volgen op de Luxleaks-onthullingen van november 2014, waaruit bleek dat vele lidstaten te ver gaan in het lokken van multinationals met voordelige fiscale regelingen. Het EP wil onder meer dat er snel werk wordt gemaakt van een verplichte gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). “De enige manier om uit de negatieve spiraal van de fiscale concurrentie te geraken is een eengemaakte belastbare basis voor de vennootschapsbelasting," reageert Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie economische en monetaire zaken. “Een eengemaakte belastbare basis maakt het ontwijken van belastingen en opzetten van fiscale constructies ten voordele van multinationals bijzonder moeilijk. Hierdoor kunnen KMO’s eerlijker concurreren op een gelijk speelveld. Bovendien zullen lidstaten nog altijd kunnen concurreren door middel van hun tarieven maar dan wel op een transparante manier."
vrijdag 04 december 2015 - Ivo Belet
Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), verantwoordelijk voor het dossier inzake de hervorming van de Europese emissiehandel (ETS), neemt deel aan de klimaatconferentie in Parijs (COP 21). Belet is van 8 tot 11 december aanwezig op de VN-klimaatconferentie, samen met de delegatie van het Europees Parlement.

Pagina's