Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

woensdag 02 december 2015 - Tom Vandenkendelaere
Onder het motto 'afval bestaat niet', doet de Commissie vandaag een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie. Helaas zijn de doelstellingen om voedselverspilling tegen te gaan niet ambitieus genoeg. "Als we grondstoffenverspilling willen tegengaan door een eengemaakt duurzaam afvalbeleid moet Europa ook het voortouw nemen in de strijd tegen voedselverspilling." Dit zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) n.a.v. de voorstelling van het nieuwe circulaire economie-pakket in het Europees Parlement.
woensdag 25 november 2015 - Ivo Belet, - Tom Vandenkendelaere
Voor het einde van het jaar moet de Europese uitwisseling van passagiersgegevens (PNR) operationeel zijn. Dit zegt de CD&V-delegatie in het Europees Parlement. De christen-democraten roepen de andere partijen op om na de vreselijke aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in Brussel eindelijk knopen door te hakken in een cruciaal dossier dat al te lang aansleept.
woensdag 25 november 2015 - Tom Vandenkendelaere
De bijzondere commissie inzake tax rulings (TAXE) stelt in haar verslag dat vandaag door het Europees Parlement werd aangenomen dat lidstaten in een race to the bottom verwikkeld zijn om grote multinationals aan te trekken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de bijzondere commissie: “De wedloop tussen Europese lidstaten om grote bedrijven aan te trekken met fiscale snoepjes heeft ertoe geleid dat multinationals tot 30% minder vennootschapsbelasting betalen dan lokale kmo's."
woensdag 25 november 2015 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement wil Europese werknemers beter beschermen tegen werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Het keurde vandaag een nieuw Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk (2014-2020) goed, dat van toepassing is op de 217 miljoen werknemers die de EU telt. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie tewerkstelling: "Jaarlijks gebeuren er drie miljoen ernstige arbeidsongevallen in de EU, waarvan 4000 dodelijke. Er is dus nog werk aan de winkel. De verbetering van de arbeidsomstandigheden moet Europees worden aangepakt om concurrentie tussen de lidstaten te vermijden."
dinsdag 24 november 2015 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement heeft een update van de Europese wetgeving over verzekeringsbemiddeling goedgekeurd waardoor (1) consumenten beter beschermd zullen zijn, (2) de verschillende types van verzekeringsdistributeurs eerlijker onderling kunnen concurreren, en (3) de integratie van de Europese verzekeringsmarkt verder wordt gestimuleerd.

Pagina's