Europa

Europa op maat van de globalisering

CD&V kiest voor het best mogelijke bestuursniveau om beleid te voeren. Sommige beslissingen neem je het best op gemeentelijk niveau. Andere beslissingen hebben meer effect op Vlaams of federaal niveau. Maar er zijn ook beslissingen die pas voluit doelmatig zijn dankzij de schaalvoordelen van Europa. Er zijn nu eenmaal problemen die je op een kleiner niveau niet zo goed of zelfs helemaal niet kunt oplossen. De globalisering doet dat soort vraagstukken snel en sterk toenemen: de financieel-economische crisis, de klimaatverandering, de onzekere energievoorziening, de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het internationale terrorisme, armoede en ziektes. CD&V kiest voor een sterke, eensgezinde Europese Unie die een volwaardige rol speelt in de aanpak van deze kwesties op wereldschaal.

Tegenover alle kansen en dreigingen die eigen zijn aan de voortschrijdende globalisering biedt de EU ons een onmisbaar instrument om onze sociaal-economische belangen te vrijwaren, om onze maatschappelijke en politieke waarden te handhaven en uit te dragen. Wij koesteren Europa inderdaad als efficiënt bestuursniveau voor grensoverschrijdende en wereldwijde problemen en beleidsvraagstukken, maar ook als een gemeenschappelijke ruimte van geschiedenis, culturen en volkeren: een politieke eenheid in culturele verscheidenheid.

maandag 16 november 2015 - Tom Vandenkendelaere
Een tiental multinationals – waaronder Amazon, IKEA, McDonald's en Facebook – zijn vandaag aan de tand gevoeld door de bijzondere commissie inzake tax rulings (TAXE) van het Europees Parlement over de fiscale rulings die ze genieten in sommige lidstaten. Eerder weigerden deze bedrijven hun medewerking te verlenen aan de TAXE-commissie. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de bijzondere commissie: "Blijkbaar heeft ons voornemen om de toegangsbadges voor de lobbyisten van deze bedrijven in te trekken en om de correspondentie tussen het Europees Parlement en de bedrijven in kwestie publiek te maken, effect gesorteerd. Het is een goede zaak dat de meeste multinationals tot inkeer zijn gekomen en hun medewerking verlenen aan ons onderzoek over de manier waarop lidstaten met fiscale rulings omgaan. Wij zijn niet tegen tax rulings an sich. Ze dienen om bedrijven zekerheid te verschaffen over de manier waarop hun winsten en hun vaak complexe transacties zullen belast worden. Wel moet er meer transparantie komen over de aangenomen fiscale rulings zodat de lidstaten niet tegen elkaar worden uitgespeeld in een race to the bottom."
vrijdag 30 oktober 2015 - Ivo Belet
Het Europees Parlement wil dat er snel werk wordt gemaakt van een Europese dronewetgeving. Een ingebouwde ID-chip moet ervoor zorgen dat de eigenaar van een verloren vliegtuigje of van een toestel dat schade heeft veroorzaakt, snel kan worden opgespoord. Wie drones voor professionele doeleinden gebruikt, moet over een vergunning beschikken en verplicht een opleiding volgen.
dinsdag 27 oktober 2015 - Tom Vandenkendelaere
"De verplichte, automatische uitwisseling tussen de EU-lidstaten van informatie over tax rulings moet verder gaan dan wat nu op tafel ligt," stelt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Commissie economische en monetaire zaken en van de bijzondere commissie inzake tax rulings.
dinsdag 27 oktober 2015 - Ivo Belet, - Tom Vandenkendelaere
Vanaf 15 juni 2017 worden roamingkosten voor mobiel bellen en internetten in het buitenland (EU) voor goed afgeschaft. Het Europees Parlement heeft zich met een grote meerderheid achter het akkoord geschaard over de eenmaking van de Europese telecommarkt.
dinsdag 27 oktober 2015 - Ivo Belet
Het Europees Parlement eist dat het huidige systeem van typegoedkeuring voor auto's, waarbij nationale instanties nagaan of de Europese regels worden gerespecteerd, volledig wordt hertekend.

Pagina's