Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

donderdag 23 februari 2017 - Vera Jans
Het budget voor het sociaal toerisme in Vlaanderen staat niet in verhouding tot de grootte, waarde en belang van de sector en moet dringend opgetrokken worden. Die boodschap gaf Vlaams parlementslid Vera Jans aan minister Weyts toen ze hem over de sector aan de tand voelde in de commissie Toerisme van het Vlaams parlement.
woensdag 12 oktober 2016 - Katrien Schryvers
40.000 kinderen tussen 0 en 3 jaar worden, onder meer wanneer hun ouders uit werken gaan of een opleiding volgen, opgevangen door één van de 5.600 onthaalmoeders of -vaders in Vlaanderen. “Voor CD&V zijn deze kleinschalige gezinsopvanginitiatieven van onschatbare waarde,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Ze laten kinderen toe op te groeien in een huiselijke en kleinschalige omgeving die de nodige geborgenheid biedt.” Aangezien het aantal onthaalouders de laatste jaren daalt, heeft CD&V onder haar impuls een pakket maatregelen klaar dat deze opvangvorm naar de toekomst toe moet bestendigen. Ze vond federaal kamerlid Sonja Becq bereid het federale luik daarvan voor haar rekening te nemen: ”Gezinsopvang is voor ons immers een elementaire poot binnen het gehele kinderopvangaanbod”.
maandag 07 december 2015 - Vera Jans
Volgens de meest recente cijfers werden 458 slachtoffers van intrafamiliaal geweld opgenomen in een vluchthuis. Een kwart hiervan zijn kinderen die er samen met hun moeder verblijven. De helft van de slachtoffers verblijft er 2 tot 5 maanden. Daarnaast verbleven 277 slachtoffers in een vrouwencentrum, ook hier zijn de helft de betrokken kinderen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans: “We moeten blijven investeren in sensibilisering en meer inzetten op relatieondersteuning.”
donderdag 19 november 2015 - Katrien Schryvers
Morgen eindigt de Week van de Pleegzorg. Sinds in 2014 het nieuwe decreet pleegzorg – een parlementair initiatief van Katrien Schryvers – in werking trad, kende de pleegzorgsector een aantal grondige hervormingen. Zo werden de diensten voor pleegzorg provinciaal georganiseerd en werd pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm bij uithuisplaatsing van kinderen. Voor de ondersteuning van pleegouders voerde het decreet ook de automatische toekenning in van het laagste tarief kinderopvang en een school- en studietoelage na een verblijf van 1 jaar in een pleeggezin in. Naast dit decreet blijven er ook met betrekking tot pleegzorg nog andere beleidsbeslissingen nodig. Zo ligt er een wetsvoorstel van CD&V ter bespreking in de Kamer met betrekking tot het statuut van de pleegouders en een voorstel om het pleegzorgverlof voor werknemers uit te breiden.
maandag 26 oktober 2015 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil gemeenten de mogelijkheid geven om naast de strooiweide op de begraafplaats nog andere publieke plaatsen aan te duiden waar asse na een crematie mogen uitgestrooid worden. Nu is dat decretaal niet toegelaten. Nochtans doen mensen het vaak toch, nadat ze – en dat mag wel – de asse mee naar huis hebben genomen. “Het is hoog tijd om praktijk en regelgeving met elkaar in het reine te brengen,” vindt Schryvers.

Pagina's