Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

dinsdag 29 september 2015 - Griet Smaers
Griet Smaers wil moederschapshulp bijna automatisch laten toekennen zonder dat de zelfstandige eerst een aanvraag moet indienen.
maandag 10 augustus 2015 - Kathleen Helsen
De afgelopen weken hield Vlaams Parlementslid en voorzitter van de Commissie Onderwijs Kathleen Helsen een online bevraging rond kind- en jongerenbegeleiding. Op de website www.ontwikkelmee.be konden leerlingen, leerkrachten en ouders een enquête invullen om hun mening te geven. In totaal namen 700 leerlingen, leerkrachten en ouders deel aan deze enquêtes. Dit leverde een schat aan informatie. Die wil Helsen de komende weken gebruiken om een voorstel voor een nieuw hulpverleningsaanbod voor kinderen en jongeren te ontwikkelen.
maandag 13 juli 2015 - Vera Jans
"Nergens in Vlaanderen is kraamzorg zo populair en goedkoop als in Limburg” Dat zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) op basis van cijfers die ze heeft opgevraagd. “Op vijf jaar tijd is het aantal uren kraamzorg in deze provincie met 40 procent gestegen, tot 55.000 uren vorig jaar. Gemiddeld ontvangen Limburgse gezinnen met een pasgeboren kind 41 uren kraamzorg, tegenover 35 uren in de rest van Vlaanderen.”
zondag 31 mei 2015 - Katrien Schryvers
De totale capaciteit van de twee moeder-kindeenheden in Vlaanderen werd in 2014, net als in de jaren daarvoor, overschreden. Vaak worden in het Psychiatrisch Centrum te Zoersel 10 moeders en in het Psychiatrisch Ziekenhuis te Sint-Denijs Westrem 7 moeders tegelijk opgevangen, terwijl het aantal bedden er respectievelijk 8 en 5 bedraagt. “Er is duidelijk nood aan psychologische hulp van vrouwen die pas bevallen zijn,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.
dinsdag 26 mei 2015 - Katrien Schryvers
De voorbije jaren is het aantal interlandelijke adopties stelselmatig gedaald. In 2012 werden in Vlaanderen 122 kinderen vanuit het buitenland geadopteerd. In 2013 ging het om 73 kinderen, en in 2014 vonden nog maar 61 buitenlandse kinderen een thuis in Vlaanderen. Deze evolutie hoeft niet te verwonderen. In het Haags Verdrag van 29 mei 1993 huldigen alle onderschrijvende staten immers het subsidiariteitsprincipe: adoptie in het buitenland kan enkel worden overwogen als er geen andere en minder ingrijpende oplossingen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld hulp aan de geboorte-ouders, adoptie door familieleden of adoptie door adoptieouders in het land van herkomst. Inspanningen in de herkomstlanden zijn dan ook de eerste opdracht. Dat de internationale gemeenschap hierin een taak heeft, onder meer in het kader van ontwikkelingssamenwerking, hoeft geen betoog.

Pagina's