Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

woensdag 20 mei 2015 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd waarin het vraagt om het dossier over de verlenging van het moederschapsverlof terug vlot te trekken. In 2008 stelde de Europese Commissie voor om de richtlijn uit 1992 te updaten. Het Europees Parlement trok de door de Commissie voorgestelde 18 weken zwangerschapsverlof op naar 20 weken. Sindsdien zit het dossier geblokkeerd bij de lidstaten.
vrijdag 15 mei 2015 - Vera Jans
Vlaanderen telt 79 buitenschoolse opvanginitiatieven waar kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met andere kinderen voor en/of na de schooluren en/of op woensdagnamiddag en schoolvakanties opgevangen worden. Ze worden er aangepast begeleid op maat van hun ziekte of beperking. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans.
maandag 04 mei 2015 - Katrien Schryvers
Naar aanleiding van een aantal berichten over gedwongen adoptie in instellingen vonden in december en januari hoorzittingen plaats in het Vlaams Parlement. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelde een expertenpanel aan om de problematiek te onderzoeken. Dit expertenpanel legde nu het rapport van haar werkzaamheden neer. CD&V is tevreden met de duidelijke aanbevelingen die daarin zijn opgenomen, en die in dezelfde lijn liggen als de vragen die aan de Vlaamse Regering eind januari werden gesteld door middel van een voorstel van resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Een belangrijke vraag daarin was de oprichting van een DNA-databank, waarvan het belang nu ook door het expertenpanel wordt onderschreven.
maandag 04 mei 2015 - Katrien Schryvers
Vrouwen die pas bevallen zijn, kunnen kraamzorg aanvragen. Deze vorm van gezinszorg helpt kersverse mama’s en papa’s om te wennen aan de nieuwe situatie. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, blijkt dat het aantal gezinnen dat beroep doet op kraamzorg stijgt. Schryvers doet dan ook een oproep om de situatie goed op te volgen en daadwerkelijk in voldoende aanbod te blijven voorzien. Zeker nu blijkt dat de federale regering ziekenhuizen ertoe wil aanzetten pas bevallen vrouwen sneller huiswaarts te sturen. Want zeker wanneer er postpartumcomplicaties optreden, is een goede opvolging van zowel moeder als kind enorm belangrijk. Katrien Schryvers: “Ik ga ervan uit dat de minister van volksgezondheid afstemt met Vlaanderen zodat de zorg voor pas bevallen moeders wordt gegarandeerd.”
vrijdag 06 maart 2015 - Sonja Becq, - Raf Terwingen
Huwen of samenwonen? Moet er nog een verschil zijn? CD&V wil sokkel van basissolidariteit voor samenlevingsvormen Vandaag heeft de CD&V-Kamerfractie een studiedag georganiseerd onder de titel: ‘Huwelijk of samenwonen? Moet er nog een verschil zijn?’ De conclusie luidt dat voor CD&V de 3 samenlevingsvormen (feitelijk en wettelijk samenwonen en het huwelijk) moeten blijven bestaan, maar dat er een grotere vorm van solidariteit moet ingebouwd worden.

Pagina's