Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

woensdag 07 april 2010 - Kathleen Helsen
Dit school- en academiejaar ontvingen totnogtoe 216.569 leerlingen en studenten een school- of studietoelage. Ondanks de promotiecampagne werden slechts 12% van de aanvragen digitaal ingediend. “Het digitaliseringsproces is niet op maat van de doelgroepen. Eens te meer een bewijs dat we moeten kiezen voor de volledige automatische toekenning van school- en studietoelagen om voluit te gaan voor de creatie van onderwijskansen”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V).

Pagina's