Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

dinsdag 10 februari 2015
Op vrijdag 6 maart organiseert de CD&V-kamerfractie een studiedag met als thema: "Huwen of Samenwonen. Moet er nog een verschil zijn?"
maandag 09 februari 2015 - Katrien Schryvers
Het aantal interlandelijke adopties is in dalende lijn. Ook na het nieuwe decreet van 2012 dat de procedure van en de voorbereiding tot het adopteren van een kind uit een ander land hervormde, zet de daling zich door. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.
woensdag 28 januari 2015 - Katrien Schryvers
Het vermeende pleidooi van minister Homans voor een apart kinderopvangcircuit voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie, deden de voorbije dagen veel wenkbrauwen fronsen. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers zet de puntjes op de i: “Zowel het Vlaams regeerakkoord als de beleidsnota Welzijn zijn een correcte vertaling van het decreet van 2012 dat de economische, pedagogische én sociale functie van kinderopvang benadrukt. Voor CD&V kan er geen sprake zijn van een gesegregeerde aanpak.”
woensdag 28 januari 2015 - Katrien Schryvers
Naar aanleiding van een aantal berichten over gedwongen adoptie in instellingen vonden in december en januari hoorzittingen plaats in het Vlaams Parlement en stelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een expertenpanel aan dat de problematiek onderzoekt. In een voorstel van resolutie vragen hoofdindiener Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA), Martine Taelman (Open VLD), Elke Van den Brandt (Groen) en Freya Van den Bossche (SP.A) aan de Vlaamse regering om nog meer stappen te zetten om de slachtoffers te erkennen en te ondersteunen. Ook geven zij het expertenpanel een aantal duidelijke opdrachten mee.
maandag 22 december 2014 - Michel Doomst
Het aantal aanvragen voor een renovatiepremie voor woningen die worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verdubbelde de afgelopen jaren in vergelijking met 2010. Het aantal woningen nam jaarlijks evenwel slechts met 10 procent toe. Dit blijkt uit cijfers die minister Homans gaf als antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Michel Doomst: “De renovatiepremie zit sinds begin december echter in een ander kleedje. In plaats van een eenmalige uitbetaling, wordt de premie gefiscaliseerd over 3 jaar. Eén van de weinige rechtstreekse stimuli om een woning via een sociaal verhuurkantoor te verhuren, viel daarmee weg. “

Pagina's