Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

dinsdag 09 december 2014 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers pleit voor de mogelijkheid om assen na crematie uit te strooien op publieke plaatsen. Nu is dat decretaal niet toegelaten. Nochtans doen mensen het vaak toch, nadat ze – en dat mag wel – de assen mee naar huis hebben genomen. “Het is hoog tijd om praktijk e n regelgeving met elkaar in het reine te brengen,” vindt Schryvers.
maandag 08 december 2014 - Koen Geens
Op 9 en 10 december organiseert ons land een Europese conferentie over kinderrechten: “Belang van het Kind”. Minister van Justitie, Koen Geens, zal aanwezig zijn op de opening van de conferentie. Experts uit de lidstaten van de Raad van Europa buigen zich over de rechten van kinderen in diverse beleidsdomeinen.
maandag 24 november 2014 - Griet Coppé
Met het investeringsfonds ‘KidsInvest’ wil de Vlaamse overheid zelfstandige kinderopvanginitiatieven een duwtje in de rug geven. In 5 jaar tijd heeft KidsInvest 118 leningen toegekend aan opvanginitiatieven, voor een totale investering van 4,6 miljoen euro in de kinderopvang. En met resultaat: dankzij KidsInvest worden 2.201 nieuwe opvangplaatsen gecreëerd.
vrijdag 07 november 2014 - Els Van Hoof
Op vrijdag 7 november 2014 en de dagen daarop voert Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, haar jaarlijkse Witte Lintjes-campagne tegen geweld op vrouwen. Op 41 actieplaatsen in Vlaanderen & Brussel zullen CD&V-mandatarissen en Vrouw & Maatschappij-vrijwilligers 21.000 Witte Lintjes uitdelen aan stations. De pendelaars ontvangen ook een flyer met beleidseisen om gezinsdrama’s te voorkomen.
donderdag 30 oktober 2014 - Vera Jans
Vlaanderen telt 15 zorgverblijven waar mensen met een beperking of zware zorgbehoefte kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Eén derde van de zorgvakantiecapaciteit van 1.163 bedden bevindt zich in Limburg. Voor de nodige aanpassingen aan de infrastructuur investeerde de Vlaamse overheid in totaal €4.000.000. In de toekomst zal er ook meer geïnvesteerd worden om het reguliere aanbod meer toegankelijk te maken voor mensen en gezinnen met een handicap of ernstige zorgbehoefte. Dit vernam Vlaams parlementslid Vera Jans die minister van Toerisme Ben Weyts ondervroeg over het zorgtoerisme-aanbod in Vlaanderen.

Pagina's