Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

donderdag 23 oktober 2014 - Sonja Becq
CD&V-Kamerlid Sonja Becq heeft een wetsvoorstel klaar dat ouders verplicht om in een plan duidelijk te maken hoe ze voor de kinderen zullen zorgen na een echtscheiding. Wie in onderling overleg scheidt, doet dit nu al. Vechtscheidingen kunnen echter worden uitgesproken nog voor er ook maar één maatregel over de kinderen op papier staat. “Dankzij ons ouderschapsplan komt de zorg voor de kinderen van bij de inleiding van de scheiding reeds aan bod”, aldus Becq.
dinsdag 22 april 2014 - Wouter Beke, - Kris Peeters
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. Een degelijk onderbouwd plan voor een Sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa.
dinsdag 25 maart 2014 - Koen Geens, - Cindy Franssen
Niet-betalen van onderhoudsgelden kan leiden tot het verval tot sturen. Deze namiddag heeft de Kamercommissie de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) goedgekeurd. Aan de basis ligt het wetsvoorstel van CD&V-Senatrice Cindy Franssen. De dienst wordt hervormd zodat deze meer instrumenten krijgt om een efficiëntere invordering van het onderhoudsgeld te realiseren. Eén van de nieuwigheden betreft een wijziging van het Strafwetboek, die voorziet dat de rechter, als extra straf voor het niet-betalen van de onderhoudsgelden, kan overgaan tot het opleggen van het verval tot sturen.
woensdag 26 februari 2014 - Katrien Schryvers
Vandaag stemde de commissie Binnenland unaniem in met het voorstel van decreet van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) dat ouders zekerheid geeft wanneer zij hun levenloos geboren kindje willen begraven, ongeacht de duur van de zwangerschap. “Daar bestaat op vandaag veel onduidelijkheid over,” zegt ze. Ook zullen jongeren al vanaf 16 jaar een laatste wilsbeschikking kunnen opmaken. Nu kan dat pas vanaf 18 jaar. Deze voorstellen van decreet vloeien voort uit de conceptnota voor nieuwe regelgeving omtrent begraafplaatsen en lijkbezorging, die door Schryvers werd opgemaakt op basis van de resultaten van een enquête die ze deed bij alle Vlaamse steden en gemeenten. Nu het voorstel van decreet is goedgekeurd in de commissie, kan het nog deze legislatuur worden voorgelegd aan de plenaire vergadering en van kracht worden.
dinsdag 25 februari 2014 - Raf Terwingen, - Sonja Becq
CD&V wil rechtszekerheid in de naamgeving en kan zich niet vinden in de extreme keuzevrijheid die nu mogelijk wordt. Daarom zal de CD&V-Kamerfractie zich onthouden bij de stemming over het ontwerp van minister Turtelboom over de naamgeving van de kinderen.

Pagina's