Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

maandag 24 februari 2014 - Kris Peeters
Na de lancering van een nieuw logo op 5 juli 2013 en een nieuwe internationale huisstijl op 17 januari 2014, lanceerde Vlaams minister-president Kris Peeters op maandag 24 februari 2014 de huisstijl voor de binnenlandse communicatie van de Vlaamse overheid.
woensdag 12 februari 2014 - Sonja Becq
Sonja Becq heeft in de plenaire vergadering van de Kamer het CD&V-standpunt verdedigd over de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen. U kan haar volledige tussenkomst hier terugvinden.
maandag 10 februari 2014 - Katrien Schryvers
Verplichte clausule voor compensatieregeling in huwelijks- of samenlevingscontract.
vrijdag 31 januari 2014 - Koen Geens
Minister Geens: "ik ben tevreden dat we een akkoord hebben bereikt over de fiscale kostenaftrek dat tegemoet komt aan de bekommernissen van de sector en rekening houdt met de eigenheden van de sector overal in het land. Het systeem is eenvoudiger en behandelt alle zelfstandige onthaalouders op een zelfde manier."
dinsdag 14 januari 2014 - Katrien Schryvers, - Sonja Claes
De vergrijzing, de zorgvraag van personen met een beperking, de ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen, chronisch zieken, … Steeds meer mensen hebben nood aan zorg. Betaalbare zorg garanderen en mensen volwaardig deel laten uitmaken van de samenleving, blijven dus ook de komende jaren enorme uitdagingen. Om deze doelstellingen te halen zijn andere recepten nodig.

Pagina's