Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

vrijdag 06 december 2013 - Cindy Franssen
Meer gezinnen in armoede kunnen genieten van vakantie door een goede samenwerking en wisselwerking tussen het project de UiTPAS en het Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit vernam Cindy van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.
donderdag 28 november 2013 - Griet Smaers, - Katrien Schryvers
Successierechten vormen vaak een bron van twisten. Niet in het minst omdat de regelgeving achterop hinkt op onze snel evoluerende maatschappij. Met het oog op de modernisering van de schenkings- en successierechten dienden Katrien Schryvers en Griet Smaers, samen met meerderheidspartijen sp.a en N-VA, 3 concrete voorstellen van decreet in. Alle 3 voldoen ze aan de principes van meer familiale solidariteit, aanpassing aan nieuwe gezinsvormen en snellere economische aanwendbaarheid van middelen. De voorstellen van decreet werden gisteren goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en kunnen dus binnenkort worden voorgelegd aan de plenaire vergadering.
dinsdag 19 november 2013
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
dinsdag 05 november 2013 - Sonja Becq
Sonja Becq heeft een wetsvoorstel klaar om de pensioenrechten tussen partners gelijk te verdelen. Op die manier voorkomt men dat partners die bijvoorbeeld deeltijds gaan werken om voor de kinderen te zorgen later geen of slechts een heel laag pensioen krijgen. “We willen het wettelijk en aanvullend pensioen opgebouwd tijdens het huwelijk of samenwoonst optellen en in twee verdelen”, zegt Sonja Becq.
donderdag 26 september 2013 - Jos De Meyer
Volgens statistieken van het antigifcentrum waren er tussen 2008 en 2012 nog 3036 ongevallen door CO-vergiftiging.

Pagina's