Gezinnen

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

zaterdag 07 september 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters is dit weekend niet weg te slaan uit de media. Hij herhaalde dat hij geen kandidaat-premier is en somde de belangrijkste agendapunten op voor de komende maanden. Van verkiezingskoorts is nog lang geen sprake. "Deze regering zal verder regeren tot diep in 2014." We geven u op basis van zijn tweets een overzicht van zijn optredens in de Vlaamse media.
woensdag 10 juli 2013
Het Vlaams Parlement keurde op 10 juli een ontwerp van decreet van Vlaams minister Joke Schauvliege goed dat drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsluiten van drinkwater nieuwe sociaal aanvaardbare procedures oplegt. Het basisprincipe is dat de watermaatschappij de drinkwatertoevoer niet kan afsluiten, tenzij er een bedreiging is voor de veiligheid en de volksgezondheid, of als er sprake is van fraude of "klaarblijkelijke onwil" van de klant. Wat de "klaarblijkelijke onwil" betreft somt de tekst concrete redenen waarom de waterlevering kan worden stopgezet.
donderdag 23 mei 2013 - Roel Deseyn
Roel Deseyn: “Internetcensuur is drastisch, niet onschuldig en vereist democratisch toezicht. Niet de paus, niet een superflik maar het parlement moet toezien op het blokkeren van websites.” Internet is geen vrijplaats voor piraten en fans van al wat illegaal is. Wie surft op internet moet dezelfde rechten en plichten respecteren als in de reële wereld. Jaar na jaar worden er meer categorieën van websites geblokkeerd: de aanwezigheid van gokspelen, negationisme, inbreuken tegen de goede zeden, auteursrecht, …
donderdag 16 mei 2013 - Els Van Hoof
Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin en de Goedgezinddag van CD&V organiseert Vrouw & Maatschappij naar jaarlijkse traditie haar nationale Zij Blij-dag. Op 24 plaatsen in Vlaanderen trekken lokale afdelingen tussen 10 mei en 2 juni de straat op met een enquête voor een betere combinatie van zorg, gezin en arbeid.
woensdag 15 mei 2013 - Katrien Schryvers
Het jaarverslag Jongerenwelzijn legt een aantal knelpunten ondubbelzinnig bloot. De voornaamste vaststelling is de blijvende stijging van het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Specifiek de toename van het aandeel kinderen en jongeren onder de 15 jaar, is verontrustend. Bijna één op drie kinderen in de jeugdzorg is jonger dan 10 jaar. Er is ook goed nieuws. Het aandeel jongeren die in de BJZ terecht kwamen omwille van een als misdrijf omschreven feit, daalde voor het tweede jaar op rij: van 3.615 in 2010 tot 2.759 in 2012. Maar dat neemt niet weg dat 23.833 van de 26.486 minderjarigen die vorig jaar in de bijzondere jeugdzorg werden geteld, er terecht kwamen vanuit een problematische opvoedingssituatie.

Pagina's