Jongeren

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

donderdag 11 april 2013 - Raf Terwingen, Roel Deseyn
De gevolgen van de al dan niet vrijwillige keuze van jongeren om te gaan strijden in Syrië laat weinigen onberoerd. CD&V kiest voor een duurzame en structurele aanpak op verschillende niveaus
woensdag 22 januari 2014 - Stefaan Vercamer
De ‘werkcheques’ van de Monica De Coninck zullen niet meer jongeren aan het werk helpen maar wel zorgen voor meer administratie. Het is dus geen goed idee. Meer jobs creëren voor jongeren doen we best door te zorgen voor economische groei.
dinsdag 23 juni 2015 - Katrien Schryvers
Naar schatting 40.000 Vlaamse jongeren tussen 10 en 24 jaar dragen mee zorg voor hun zieke moeder of vader. Deze kinderen en jongeren hebben door het opnemen van deze zorgtaak vaak minder tijd om te spelen of hun hobby’s uit te oefenen, en hebben ook vaker problemen op school. Zij gaan dan ook minder onbezorgd door het leven dan velen van hun leeftijdsgenoten. Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers ondervond het als kind zelf, en wil dat de specifieke situatie van jonge mantelzorgers wordt erkend. Ze schreef een resolutie met voorstellen om hen te ondersteunen.
donderdag 20 januari 2011 -
Voor het academiejaar 2010-2011 werden voor studenten die op Erasmus willen trekken 22.268 beursmaanden aangevraagd. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar.
woensdag 20 juni 2012 - Katrien Schryvers
Gezinnen staan om diverse redenen onder druk en zijn soms kwetsbaar. Niet elk gezin kan hier op eigen kracht mee omgaan. Pleegzorg kan dan een antwoord zijn. Meer nog, in veel gevallen is pleegzorg heilzamer dan opname in een instelling. Het moetdan ook de eerste te overwegen vorm van hulpverlening zijn. De regelgeving m.b.t. pleegzorg verschilt echter van sector tot sector en bevat tal van ongerijmdheden. CD&V, SP.A en N-VA doen daarom nieuwe voorstellen, die de wetgeving op Vlaams niveau stroomlijnen.
dinsdag 30 oktober 2012 -
Het drama van Ford Genk raakt het hart van ons sociaal-economisch model. We kunnen kiezen voor de mensen, of vastklampen aan de dada’s.
donderdag 27 juni 2013 - Karin Brouwers
Nog even, en de schoolcursussen worden opgeborgen. Leden van jeugdbewegingen pakken hun rugzak voor het jaarlijkse zomerkamp. Velen daarvan zullen in tentenkampen verblijven. De meeste jeugdverenigingen beschikken echter niet zelf over het nodige tentenmateriaal. Ze huren die vaak bij de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK).
donderdag 29 januari 2015 - Koen Van den Heuvel
Problemen tussen het bestuur van Racing Genk en de Genk-supporters, Standard-supporters die op voorzitter Duchatelet jagen, RAFC in financiële problemen, Standard-tifo’s passeren hun clubbestuur en schofferen vriend en vijand met een walgelijk spandoek in de tribunes, ... En met de financiële problemen van de voetbalbond is de malaise intussen zelfs doorgedrongen tot de top van de Belgische voetbalwereld. Voetbal komt de laatste tijd vooral negatief in het nieuws. Zakelijke en financiële belangen overschaduwen goed bestuur en verdringen het sportieve feest en de fair play naar de achtergrond.
donderdag 10 maart 2016 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil dat cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp een vaste plaats krijgen in het welzijnsbeleid. Met een nieuw parlementair initiatief pleit zij voor een structurele erkenning en subsidiëring van organisaties waarin kinderen en jongeren die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp hun stem kunnen laten horen, zowel naar elkaar toe als naar de jeugdhulpaanbieders als naar de beleidsmakers.
vrijdag 01 juli 2011 - Karin Brouwers
Cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers opvroeg bij de minister van jeugd, tonen aan dat de zomerkampen van de lokale jeugdverenigingen nog steeds erg in de smaak vallen bij de Vlaamse kinderen en jongeren.