Jongeren

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

dinsdag 09 augustus 2016 - Katrien Schryvers
Vandaag verscheen het bericht dat een jongen van 11 jaar verblijft in de gesloten instelling De Zande te Ruiselede. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie, weet ook Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Zij vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. De meeste minderjarigen die zijn opgenomen in een gemeenschapsinstelling zijn 15 tot 17 jaar oud. De voorbije jaren verbleef geen enkele -12-jarige in een open afdeling. Zeven jongeren die in 2015 terecht kwamen in een gesloten instelling waren wel jonger dan 14 jaar. Katrien Schryvers: “Zo hoort het in principe ook. Slechts in echt uitzonderlijke omstandigheden kan een jeugdrechter beslissen dat opname in een gemeenschapsinstelling noodzakelijk is.”
woensdag 22 juni 2016 - An Christiaens
Op federaal niveau werd beslist om verkeerseducatie als taak van de federale politie te schrappen. De cellen Educatie en Preventie (CEP) zetten hun aanbod stop en dat betekent slecht nieuws voor heel wat scholen. In Vlaanderen kreeg de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de opdracht de taak over te nemen, maar zij moeten met steeds minder middelen steeds meer taken opnemen. An Christiaens pleitte bij de Vlaamse minister van mobiliteit voor een overgangsperiode en bijkomende middelen voor VSV. Voor het schooljaar 2016-2017 vraagt CD&V een extra inspanning om verkeerslessen op elke school te verzekeren.
donderdag 10 maart 2016 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil dat cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp een vaste plaats krijgen in het welzijnsbeleid. Met een nieuw parlementair initiatief pleit zij voor een structurele erkenning en subsidiëring van organisaties waarin kinderen en jongeren die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp hun stem kunnen laten horen, zowel naar elkaar toe als naar de jeugdhulpaanbieders als naar de beleidsmakers.
woensdag 03 februari 2016 - Vera Jans
Wanneer koppels die de keuze voor kinderen maakten geconfronteerd worden met vruchtbaarheidsproblemen, zorgt dit vaak voor heel wat extra emotionele druk. Nu vrouwen hun kinderwens steeds later invullen, komen dergelijke complicaties vaker voor. Nochtans blijken Vlaamse mannen en vrouwen zich daar onvoldoende van bewust. Er heerst nog veel onwetendheid over fertiliteit en de grenzen eraan. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans plaatste het thema op de politieke agenda en bevroeg minister Vandeurzen hierover. Ze pleit voor meer sensibilisering rond fertiliteit en gezond zwanger worden, en wil ook jongeren meer en beter informeren. Met succes.
woensdag 16 december 2015 - Vera Jans
Uit recent bekend gemaakte cijfers van de CM blijkt dat in Vlaanderen naar schatting 4.917 kinderen en jongeren antidepressiva nemen, hieronder ook zo’n 130 kinderen van 5 jaar en jonger.

Pagina's