Jongeren

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

maandag 15 juni 2015 - Vera Jans
Cyberpesten is stevig doorgedrongen in het leven van de Vlaamse tieners en jongeren. Dat de gevolgen dramatisch kunnen zijn, bewijzen de recente berichten over zelfdoding. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten en ouders de problematiek onderschatten. Nochtans zijn slachtoffers nergens veilig, ook thuis niet, ook ’s nachts niet. Cyberpesten is hard en heeft een grotere impact dan het klassieke pesten. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans werkte een resolutie uit met de dringende oproep tot actie: “De mechanismen van cyberpesten zijn zo gevaarlijk. Je pester kan anoniem enorme schade aanrichten. In tegenstelling tot klassiek pesten kijken bij cyberpesten heel veel mensen mee. De sociale impact is een veelvoud van wat met gewoon pesten wordt aangericht.” Morgen vindt de eerste nationale pesttop plaats op initiatief van koningin Mathilde. Vera Jans hoopt dat ook cyberpesten ruim aan bod komt.
donderdag 28 mei 2015 - Jos De Meyer
“Schoolmoestuintjes bevorderen het gebruik van gezond, streekeigen en seizoensgebonden groente en fruit, maar ook de kennis ervan en de interesse voor tuinieren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
woensdag 06 mei 2015 - Jos De Meyer
De doelstellingen van de startbaanprojecten worden bereikt, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams Parlemenslid Jos De Meyer. in 2013 en 2014 werd op het Vlaamse onderwijsbudget 5.743.000 euro ingeschreven voor startbanen. Daarnaast was telkens ook een enveloppe met middelen voorzien bij de RVA. In 2014 werden die middelen na de zesde staatshervorming een Vlaamse verantwoordeljkheid. In dat jaar werd 30,7 miljoen euro begroot voor globale projecten rond startbanen.
dinsdag 17 maart 2015 - Katrien Schryvers
Elk jaar gaan zo’n 75.000 studenten in Vlaanderen op zoek naar een studentenkamer in de buurt van hun universiteit of hogeschool. En ze zijn zot van hun kot. Al maakt dat kot hen ook af en toe echt zot. Omdat de huur, de waarborg en ook vaak de aparte energierekeningen, een serieuze hap nemen uit hun studiebudget, terwijl daartegenover niet altijd kwaliteit staat. Anderzijds maken sommige studenten het soms zo bont dat het hun kotbaas is die er bijna zot van wordt.
vrijdag 06 maart 2015 - Sonja Becq, - Raf Terwingen
Huwen of samenwonen? Moet er nog een verschil zijn? CD&V wil sokkel van basissolidariteit voor samenlevingsvormen Vandaag heeft de CD&V-Kamerfractie een studiedag georganiseerd onder de titel: ‘Huwelijk of samenwonen? Moet er nog een verschil zijn?’ De conclusie luidt dat voor CD&V de 3 samenlevingsvormen (feitelijk en wettelijk samenwonen en het huwelijk) moeten blijven bestaan, maar dat er een grotere vorm van solidariteit moet ingebouwd worden.

Pagina's