Jongeren

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

dinsdag 22 april 2014 - Wouter Beke, - Kris Peeters
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. Een degelijk onderbouwd plan voor een Sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa.
dinsdag 11 maart 2014 - Benjamin Dalle
Bijna de helft van alle Brusselse CD&V-kandidaten bij de verkiezingen van 25 mei 2014 zit in de leeftijdsgroep 18-35. Daarmee zijn de Brusselse CD&V-lijsten de jongste van allemaal.
woensdag 26 februari 2014 - Marianne Thyssen
Het Europees Parlement koos vandaag met een zeer ruime meerderheid voor strengere regels over de productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten. Die regels stellen resoluut de gezondheid voorop en willen in de eerste plaats voorkomen dat jongeren beginnen roken.
donderdag 13 februari 2014 - Katrien Schryvers
De recente brand in een studentenhuis in Leuven waarbij twee studentes omkwamen, liet niemand onbewogen. Het voorval deed ook vragen rijzen bij de brandveiligheid van studentenkoten. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kaartte de problematiek al herhaaldelijk aan in het parlement. Tijdens de commissie van 13 februari ll. drong ze nog eens bij de minister aan op een uniformere en minder vrijblijvende aanpak voor de brandveiligheid in studentenkamers. Ze verwijst daarbij onder meer naar de regelgeving omtrent de rookmelders. Schryvers pleit ook voor een registratie van alle studentenkamers en een doorgedreven sensibiliseringscampagne.
woensdag 12 februari 2014 - Sonja Becq
Sonja Becq heeft in de plenaire vergadering van de Kamer het CD&V-standpunt verdedigd over de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen. U kan haar volledige tussenkomst hier terugvinden.

Pagina's