Jongeren

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

woensdag 22 januari 2014 - Stefaan Vercamer
De ‘werkcheques’ van de Monica De Coninck zullen niet meer jongeren aan het werk helpen maar wel zorgen voor meer administratie. Het is dus geen goed idee. Meer jobs creëren voor jongeren doen we best door te zorgen voor economische groei.
vrijdag 13 december 2013 - Katrien Schryvers
In 2012 waren 26.934 jongeren korte of langere tijd opgenomen in (gemeenschaps- of private) voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg. Vaak (90%) gebeurt dat omwille van problematische thuissituaties, in een minderheid van de gevallen gebeurt dat omwille van het plegen van een als misdrijf omschreven feit. Ook jongeren met psychiatrische, gedrags- en emotionele stoornissen komen er terecht.
dinsdag 03 december 2013 - Bianca Debaets
Wanneer worden Brusselse geluidsnormen eindelijk geactualiseerd?
dinsdag 19 november 2013
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
dinsdag 17 september 2013 - Joke Schauvliege
Met het project ‘Speelgroen: Tover jouw speelterrein om tot een groen avontuur’ wil Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege jeugdverenigingen stimuleren om hun terrein op een avontuurlijke en natuurrijke manier in te richten. Dit jaar stuurden 20 jeugdgroepen een ontwerp in. Vijf van hen vallen in de prijzen en kunnen rekenen op max. 10.000 euro steun voor de realisatie van hun project.

Pagina's