Jongeren

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

donderdag 27 juni 2013 - Karin Brouwers
Nog even, en de schoolcursussen worden opgeborgen. Leden van jeugdbewegingen pakken hun rugzak voor het jaarlijkse zomerkamp. Velen daarvan zullen in tentenkampen verblijven. De meeste jeugdverenigingen beschikken echter niet zelf over het nodige tentenmateriaal. Ze huren die vaak bij de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK).
donderdag 23 mei 2013 - Roel Deseyn
Roel Deseyn: “Internetcensuur is drastisch, niet onschuldig en vereist democratisch toezicht. Niet de paus, niet een superflik maar het parlement moet toezien op het blokkeren van websites.” Internet is geen vrijplaats voor piraten en fans van al wat illegaal is. Wie surft op internet moet dezelfde rechten en plichten respecteren als in de reële wereld. Jaar na jaar worden er meer categorieën van websites geblokkeerd: de aanwezigheid van gokspelen, negationisme, inbreuken tegen de goede zeden, auteursrecht, …
woensdag 15 mei 2013 - Katrien Schryvers
Het jaarverslag Jongerenwelzijn legt een aantal knelpunten ondubbelzinnig bloot. De voornaamste vaststelling is de blijvende stijging van het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Specifiek de toename van het aandeel kinderen en jongeren onder de 15 jaar, is verontrustend. Bijna één op drie kinderen in de jeugdzorg is jonger dan 10 jaar. Er is ook goed nieuws. Het aandeel jongeren die in de BJZ terecht kwamen omwille van een als misdrijf omschreven feit, daalde voor het tweede jaar op rij: van 3.615 in 2010 tot 2.759 in 2012. Maar dat neemt niet weg dat 23.833 van de 26.486 minderjarigen die vorig jaar in de bijzondere jeugdzorg werden geteld, er terecht kwamen vanuit een problematische opvoedingssituatie.
vrijdag 03 mei 2013 - Sam Voeten
Gisteren lanceerde voorzitter Wouter Beke de Innesto ontwerp-congrestekst, een 83 bladzijden tellend manifest, boordevol onderbouwde beleidsvoorstellen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Al snel werd het voorstel om de zomervakantie van studenten in te korten tot zes weken voer voor discussie op Twitter, Facebook en talrijke nieuwswebsites. Omdat we als CD&V graag de dialoog aangaan omtrent onze voorstellen, presenteren we u een korte blog met wat insteken die ons tot dit voorstel hebben geleid. Alles staat open voor discussie.
dinsdag 16 april 2013 - Jef Van den Bergh
Na jarenlang zwoegen is er eindelijk een wettelijke regeling voor het doorverkopen van sport- en concerttickets. Vandaag werd in de commissie Bedrijfsleven het voorstel van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh gestemd. Samen met collega W-F Schiltz (Open VLD) ziet hij zijn werk eindelijk bekroond: “De consument zal niet langer woekerprijzen moeten betalen voor een avond cultuur of sport.”

Pagina's