Armoede

zaterdag 21 januari 2012 - Joke Schauvliege
Minister Schauvliege had de Vlaamse waterregulator de opdracht gegeven scenario's uit te werken over 'hoe een uniforme sociale correctie kan worden doorgevoerd', wetende dat tarifering een federale bevoegdheid (Economie) is. Dat rapport is nu binnen.
zaterdag 07 september 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters is dit weekend niet weg te slaan uit de media. Hij herhaalde dat hij geen kandidaat-premier is en somde de belangrijkste agendapunten op voor de komende maanden. Van verkiezingskoorts is nog lang geen sprake. "Deze regering zal verder regeren tot diep in 2014." We geven u op basis van zijn tweets een overzicht van zijn optredens in de Vlaamse media.
donderdag 30 augustus 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, wil de Vlaamse regeling inzake fokkerij voor grotere landbouwhuisdieren verruimen tot de hondensector. Bedoeling is om ook voor die sector te komen tot een ruimere registratie van afstammingsgegevens, en op basis van die gegevens regels te introduceren, waarbij de inteelt van honden teruggedrongen wordt. Het is deze inteeltproblematiek die kan leiden tot erfelijke afwijkingen en dierenwelzijnproblemen.
vrijdag 08 mei 2015 - Cindy Franssen, Katrien Schryvers
De Vlaamse minister van armoedebestrijding lanceerde vandaag het voorstel om 1-euromaaltijden aan te bieden. CD&V wijst erop dat armoedebestrijding meer moet zijn dan dergelijke op zich staande maatregelen. Cindy Franssen: “Armoede is een complex gegeven en vraagt een coherent plan met aandacht voor werk, huisvesting, onderwijs, participatie, … Het is een en/en/en/…-verhaal. Met een op zich staande maatregel kunnen we het verschil niet maken.”
donderdag 09 juni 2011 - Cindy Franssen
nood aan nieuw ambitieus plan. Cindy Franssen krijgt brede steun van Senaat voor resolutie
vrijdag 08 februari 2013 - Brigitte Grouwels, Bianca Debaets
Als Picqué over een fusie wil praten, dan kan dat voor CD&V. Maar ofwel praten we dan over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij Brussel-stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de 20 stijgt. Voor de Brusselse gemeenten zien we in dat scenario nog een rol weggelegd dicht bij de burger, naar het voorbeeld van de Antwerpse districten.
maandag 21 mei 2012 - Paul Delva
Het aantal aanvragen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie steeg in 2011 - wat de daguitstappen betreft - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 7,4%; de aanvragen voor “meerdaagse” vakanties stegen zelfs met 80,7%. In relatieve cijfers lag in 2011 de stijging van het aantal aanvragen uit Brussel ook hoger dan in het Vlaams Gewest. Dit blijkt uit het schriftelijk antwoord van de Vlaamse Minister van Toerisme, Geert Bourgeois, op een vraag van Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V).
dinsdag 22 april 2014 - Wouter Beke, Kris Peeters
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. Een degelijk onderbouwd plan voor een Sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa.
vrijdag 18 januari 2013 - Brigitte Grouwels
Op voorstel van minister Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beiden GGC-Collegelid belast met bijstand aan personen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vandaag besloten om een bijkomend bedrag vrij te maken voor de Brusselse Winteropvang. Een maximale enveloppe van 250.000 euro komt bovenop het bedrag van 1 miljoen euro oorspronkelijk voorzien in de conventie tussen de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) en opvangorganisatie Samu Social. Dit bijkomend bedrag is noodzakelijk om de uitbreiding van de Winteropvang in Brussel te verzekeren én om bijkomende plaatsen te creëren indien nodig.
woensdag 01 februari 2012 - Sonja Becq
Eén van de meest voorkomende klachten bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is de lange duur om een pensioendossier te behandelen. Ook heel wat mensen moeten steeds langer wachten op het overlevingspensioen en komen daardoor in de armoede terecht. Volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V) ondervroeg de minister van Pensioenen en hij erkende de problematiek.