Armoede

woensdag 09 november 2011 - Jos De Meyer, Cindy Franssen
Cindy Franssen en Jos De Meyer vragen de Vlaamse Regering actie te ondernemen tegen de plannen van Europa om de middelen voor voedselbedeling met 80 procent te verminderen.
maandag 21 januari 2013 - Valerie Taeldeman
In amper twee jaar tijd is de vraag naar een sociale woning met 16 procent gestegen. In bijna de helft (47,7 procent) van de aanvragen gaat het om alleenstaanden.
vrijdag 03 februari 2012 - Paul Delva
In Brussel leven heel wat kinderen in schrijnende armoede. De strijd tegen de kinderarmoede moet er dus een absolute prioriteit zijn. Helaas loopt aan Vlaamse kant één en ander stroef … Brussel liep vorig jaar Vlaamse subsidies mis, omdat de bevoegde Vlaamse Minister de VGC onvoldoende betrok bij haar initiatief. Een gemiste kans voor de hoofdstad !
woensdag 12 maart 2014 -
Op 1 maart 2013 trad Brigitte De Pauw in functie als OCMW voorzitter, samen met 10 ocmw-raadsleden.
maandag 10 december 2012 - Joke Schauvliege
Voortaan zullen alle drinkwatermaatschappijen uniforme duidelijke regels moeten toepassen als ze een klant willen afsluiten van de waterlevering. Dat staat in een voorontwerp van decreet van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege waaraan de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring hechtte. Vlaamse minister Joke Schauvliege: “Het drinkwater afsluiten is een zeer ingrijpende maatregel. Dat moet in alle omstandigheden op een sociaal aanvaardbare manier gebeuren. Deze hervorming legt alle watermaatschappijen dezelfde transparante procedure op die de klant een maximale bescherming garandeert.”
dinsdag 31 januari 2012 - Sonja Becq
,,Het verbeteren van de invorderingsmogelijkheden voor de DAVO is dringend nodig, het is vijf voor twaalf. Bovendien werken we met dit voorstel een belangrijke werkloosheidval weg voor alleenstaande vrouwen en mannen met kinderen. Voortaan zullen zij niet langer gestraft worden omdat zij werken’’, aldus Cindy Franssen en Sonja Becq.
donderdag 21 november 2013 -
Brigitte De Pauw roept Samusocial en Brussels OCMW-voorzitter Yvan Mayeur op eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen.
donderdag 15 november 2012 - Cindy Franssen
Met het Verticaal Permanent Armoedeoverleg (VPAO) toetst de Vlaamse overheid haar beleidsinitiatieven aan de visie en ervaring van mensen in armoede. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen vernam van Vlaams minister van Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, dat er binnen de Vlaamse overheid grote verschillen zijn tussen de diverse beleidsdomeinen. Zo varieert de frequentie van een maandelijks overleg tot absoluut geen. Franssen betreurt deze verschillen en roept alle ministers op werk om te maken van het VPAO.
donderdag 23 februari 2017 - Vera Jans
Het budget voor het sociaal toerisme in Vlaanderen staat niet in verhouding tot de grootte, waarde en belang van de sector en moet dringend opgetrokken worden. Die boodschap gaf Vlaams parlementslid Vera Jans aan minister Weyts toen ze hem over de sector aan de tand voelde in de commissie Toerisme van het Vlaams parlement.
zaterdag 21 januari 2012 - Joke Schauvliege
Minister Schauvliege had de Vlaamse waterregulator de opdracht gegeven scenario's uit te werken over 'hoe een uniforme sociale correctie kan worden doorgevoerd', wetende dat tarifering een federale bevoegdheid (Economie) is. Dat rapport is nu binnen.