Armoede

vrijdag 06 december 2013 - Joke Schauvliege
Op voorstel van Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, keurde de Vlaamse Regering vandaag het besluit inzake sociale openbare dienstverplichtingen voor de Vlaamse watermaatschappijen definitief goed. Dit besluit legt de procedures vast voor een afsluiting van de watertoevoer en voorziet in maatregelen voor de bescherming van kwetsbare doelgroepen. Vlaams minister Schauvliege: “Waterarmoede is schrijnend. Iemand afsluiten van drinkwater als hij of zij door specifieke omstandigheden niet kan betalen, kan niet. Daarom hebben we de procedure verbeterd om mensen tegen afsluiting te beschermen.”
woensdag 01 februari 2012 - Sonja Becq
Eén van de meest voorkomende klachten bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is de lange duur om een pensioendossier te behandelen. Ook heel wat mensen moeten steeds langer wachten op het overlevingspensioen en komen daardoor in de armoede terecht. Volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V) ondervroeg de minister van Pensioenen en hij erkende de problematiek.
maandag 10 december 2012 - Koen Van den Heuvel
Het Netwerk tegen Armoede en het Fonds Vrijetijdsparticipatie reikten voor de eerste keer de prijs uit voor het cultuurcentrum met de laagste drempel. Cultuurcentrum De Kollebloem uit Puurs werd door een jury van mensen in armoede als laureaat verkozen. CD&V, dat in Puurs met een absolute meerderheid bestuurt, bewijst daarmee dat er op lokaal niveau actief en succesvol kan gewerkt worden aan een inclusief cultuurbeleid!
dinsdag 19 november 2013 -
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
dinsdag 24 januari 2012 -
Mensen die in het verleden schulden hadden of een budgetmeter hebben, mogen niet langer geweigerd worden door energieleveranciers. CD&V-volksvertegenwoordiger Gerald Kindermans heeft een wetsvoorstel klaar.
dinsdag 30 oktober 2012 - Cindy Franssen
Dit voorjaar stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) al een vraag over de aandacht voor kwaliteitsvolle en begrijpbare formulieren binnen de Vlaamse overheid. Daaruit bleek dat de Vlaamse regering sinds 2006 ernstige in-spanningen doet om formulieren begrijpbaarder te maken.
vrijdag 17 juli 2015 - Ivo Belet
De Europese Commissie wil dat de lidstaten voor voedselschenkingen aan voedselbanken het laagste btw-tarief of zelfs het nultarief hanteren. Dat laat ze weten in haar antwoord op een parlementaire vraag van Europarlementslid Ivo Belet (CD&V). De Commissie beveelt aan "om bij de vaststelling van de btw voor voedselschenkingen de waarde van die goederen aan te passen aan de omstandigheden en de staat waarin de goederen verkeren op het moment van schenking. Wanneer voedsel kort voor de minimumhoudbaarheidsdatum wordt geschonken of wanneer de goederen niet geschikt zijn voor verkoop (...) zouden de lidstaten die omstandigheden in aanmerking moeten nemen bij het bepalen van de verschuldigde btw; in sommige gevallen (...) zou deze zelfs nul kunnen bedragen."
woensdag 10 juli 2013 -
Het Vlaams Parlement keurde op 10 juli een ontwerp van decreet van Vlaams minister Joke Schauvliege goed dat drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsluiten van drinkwater nieuwe sociaal aanvaardbare procedures oplegt. Het basisprincipe is dat de watermaatschappij de drinkwatertoevoer niet kan afsluiten, tenzij er een bedreiging is voor de veiligheid en de volksgezondheid, of als er sprake is van fraude of "klaarblijkelijke onwil" van de klant. Wat de "klaarblijkelijke onwil" betreft somt de tekst concrete redenen waarom de waterlevering kan worden stopgezet.
vrijdag 25 november 2011 - Veli Yüksel
Opinie stuk van Veli Yüksel
vrijdag 17 oktober 2014 - Nahima Lanjri
Vandaag, vrijdag 17 oktober, is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. Beweging.net, CAW, Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels voeren samen met Welzijnszorg campagne. ‘Ik wil armoede op de politieke agenda blijven zetten en diende daarom een resolutie in om armoede beter te bestrijden’, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.