Senioren

woensdag 14 december 2011 -
" Jong en oud gaan voor hetzelfde ideaal" zo besloot senator Peter Van Rompuy op de themadag CD&V-senioren van 13 december. Op deze bijeenkomst nodigden de CD&V-senioren twee 'jongeren' Mieke Van Houtte en Peter Van Rompuy uit om met de generatie van hun ouders vooruit te zien, in de sporen van vorige generaties.
maandag 12 augustus 2013 - Sonja Claes
CD&V stelt ‘het recht op gezinsleven’ centraal. Het leven in partnerschap draagt in belangrijke mate bij tot geluk. Dat geldt niet alleen voor jong, ook voor oud. Door de stijging van de gezonde levensverwachting en de steeds uitgebreidere en adequatere thuiszorg, kunnen ouderen steeds langer als koppel blijven samen leven. Tot één van de partners te zwaar zorgbehoevend wordt. Op dat moment dreigt het hoogbejaarde koppel feitelijk gescheiden te worden. De zorgbehoevende verhuist immers naar een woonzorgcentrum (WZC), terwijl de andere thuis achter blijft. Onze woonzorgcentra mogen immers geen partners opnemen buiten de erkende capaciteit.
vrijdag 06 maart 2015 - Sonja Becq, Raf Terwingen
Huwen of samenwonen? Moet er nog een verschil zijn? CD&V wil sokkel van basissolidariteit voor samenlevingsvormen Vandaag heeft de CD&V-Kamerfractie een studiedag georganiseerd onder de titel: ‘Huwelijk of samenwonen? Moet er nog een verschil zijn?’ De conclusie luidt dat voor CD&V de 3 samenlevingsvormen (feitelijk en wettelijk samenwonen en het huwelijk) moeten blijven bestaan, maar dat er een grotere vorm van solidariteit moet ingebouwd worden.
woensdag 27 juni 2012 - Wouter Beke, Paul Delva, Bianca Debaets
Vanmiddag heeft nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke de Brusselse CD&V-kandidaten en de CD&V-krachtlijnen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan de pers voorgesteld.
dinsdag 20 december 2011 - Raf Terwingen
Fractievoorzitter Raf Terwingen heeft in naam van de CD&V kamerfractie een brief geschreven aan kamervoorzitter André Flahaut waarin hij vraagt snel een werkgroep op te richten die de hervorming van de pensioenstelsels van de parlementsleden moet uitwerken.
vrijdag 21 juni 2013 - Brigitte Grouwels, Jo Vandeurzen
Ouderen vaker als vrijwilligers inschakelen, een meer buurtgerichte benadering van ouderenzorg en extra aandacht voor diversiteit. Dat zijn enkele van de conclusies van het VUB-onderzoek naar de behoeften van Brusselse ouderen op het vlak van huisvesting en dienstverlening. In de plenaire zaal van het Brussels parlement werden de conclusies van dit onderzoek deze namiddag voorgesteld. Deze studie kwam er op vraag van de GGC-Collegeleden Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet en Cocof-Collegelid Rachid Madrane. De bevoegde ministers waren dan ook aanwezig tijdens de voorstelling van de studie, net als de bevoegde Brusselse en Vlaamse parlementsleden.
dinsdag 30 september 2014 - An Hermans
Op 1 oktober wordt Marianne Thyssen in het Europees Parlement verwacht voor een hoorzitting. Als het allemaal mee zit – en daar gaat vrijwel iedereen van uit – wordt zij de nieuwe Commissaris voor Sociale Zaken, met als één van de haar toevertrouwde bevoegdheden: waken over de mate waarin alle beleid van de Commissie effecten heeft voor ouderen. An Hermans, voorzitter van de CD&V-senioren en van de ESU (senioren van de EVP) roept haar en de Europese politici op werk te maken van het Europese sociale beleid, dwz een beleid waarin ouderen – en alle burgers – ervaren dat Europa niet alleen met financiën bezig is, maar ook een beschermende ruimte is waar het goed is om te leven.
woensdag 18 april 2012 - An Hermans
Op donderdag 19 april is er een feestelijke samenkomst van de CD&V-Senioren in het Vlaams Parlement. Ze vieren hun 20-jarig bestaan. Actief ouder worden staat centraal. De grote maatschappelijke seniorenthema’s komen aan bod in een gevarieerd programma met Europees president Herman Van Rompuy, CD&V-voorzitter Wouter beke, deskundigen en vele getuigenissen.
zaterdag 24 december 2016 - Katrien Schryvers
Volgens de cijfers van Zorg en Gezondheid die vandaag bekend werden gemaakt blijkt dat de ligdagprijs voor het verblijf in een woonzorgcentrum gemiddeld 55 euro kost. Dat maakt dat de maandkost 450 euro hoger ligt dan het gemiddeld pensioen. SP.A haalt deze cijfers aan om te pleiten voor een maximumfactuur. Katrien Schryvers: “Een maximumfactuur is niet zaligmakend. Deze remedie dreigt meer onrechtvaardigheid te creëren dan rechtvaardigheid. Bovendien klinkt dit als een nieuw ‘gratisverhaal’. We moeten instrumenten ontwikkelen om de betaalbaarheid van een verblijf in onze woonzorgcentra meer af te stemmen op de financiële draagkracht van onze senioren.”
vrijdag 08 februari 2013 - Brigitte Grouwels, Bianca Debaets
Als Picqué over een fusie wil praten, dan kan dat voor CD&V. Maar ofwel praten we dan over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij Brussel-stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de 20 stijgt. Voor de Brusselse gemeenten zien we in dat scenario nog een rol weggelegd dicht bij de burger, naar het voorbeeld van de Antwerpse districten.