Senioren

vrijdag 06 maart 2015 - Sonja Becq, - Raf Terwingen
Huwen of samenwonen? Moet er nog een verschil zijn? CD&V wil sokkel van basissolidariteit voor samenlevingsvormen Vandaag heeft de CD&V-Kamerfractie een studiedag georganiseerd onder de titel: ‘Huwelijk of samenwonen? Moet er nog een verschil zijn?’ De conclusie luidt dat voor CD&V de 3 samenlevingsvormen (feitelijk en wettelijk samenwonen en het huwelijk) moeten blijven bestaan, maar dat er een grotere vorm van solidariteit moet ingebouwd worden.
vrijdag 13 februari 2015 - Sonja Claes
CD&V stelt ‘het recht op gezinsleven’ centraal. Het leven in partnerschap draagt in belangrijke mate bij tot geluk. Dat geldt niet alleen voor jong, ook voor oud.
dinsdag 30 september 2014 - An Hermans
Op 1 oktober wordt Marianne Thyssen in het Europees Parlement verwacht voor een hoorzitting. Als het allemaal mee zit – en daar gaat vrijwel iedereen van uit – wordt zij de nieuwe Commissaris voor Sociale Zaken, met als één van de haar toevertrouwde bevoegdheden: waken over de mate waarin alle beleid van de Commissie effecten heeft voor ouderen. An Hermans, voorzitter van de CD&V-senioren en van de ESU (senioren van de EVP) roept haar en de Europese politici op werk te maken van het Europese sociale beleid, dwz een beleid waarin ouderen – en alle burgers – ervaren dat Europa niet alleen met financiën bezig is, maar ook een beschermende ruimte is waar het goed is om te leven.
dinsdag 22 april 2014 - Wouter Beke, - Kris Peeters
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. Een degelijk onderbouwd plan voor een Sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa.
dinsdag 14 januari 2014 - Katrien Schryvers, - Sonja Claes
De vergrijzing, de zorgvraag van personen met een beperking, de ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen, chronisch zieken, … Steeds meer mensen hebben nood aan zorg. Betaalbare zorg garanderen en mensen volwaardig deel laten uitmaken van de samenleving, blijven dus ook de komende jaren enorme uitdagingen. Om deze doelstellingen te halen zijn andere recepten nodig.

Pagina's