Senioren

woensdag 24 april 2013
Deze ochtend interpelleerde Brigitte De Pauw, haar partijgenote en bevoegd VGC collegelid voor welzijn en gezondheid over de erkenning van een handicap bij 65 plussers en het daaraan gekoppeld hulpmiddelenbeleid.
vrijdag 08 februari 2013 - Brigitte Grouwels, - Bianca Debaets
Als Picqué over een fusie wil praten, dan kan dat voor CD&V. Maar ofwel praten we dan over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij Brussel-stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de 20 stijgt. Voor de Brusselse gemeenten zien we in dat scenario nog een rol weggelegd dicht bij de burger, naar het voorbeeld van de Antwerpse districten.
dinsdag 11 december 2012 - An Hermans
Vandaag trapt CD&V de eindejaarscampagne op gang. Wij gaan voor een hartverwarmend {2013} en vragen aan iedereen om werk te maken van de XIII werken van warmhartigheid.
donderdag 29 november 2012 - Jef Van den Bergh
Jef Van den Bergh: “Wanneer gaan we het eindelijk leren? Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 25% van de Belgen dronken achter het stuur kruipt. Er zou maar één reactie op z’n plaats mogen zijn: verontwaardiging en boosheid. Maar neen, zelfs de afgevaardigde van de politievakbond – die normaal het goede voorbeeld zou moeten geven – vindt dat rijden met een glaasje teveel op moet kunnen. Er is nog een lange weg af te leggen. 250 000 BOB-controles alleen zullen niet volstaan.”
donderdag 29 november 2012 - Jo Vandeurzen
De aandacht voor de emancipatie van ouderen is voortaan structureel verankerd. Het Vlaams Parlement heeft daar op voorstel van minister Jo Vandeurzen een decreet voor goedgekeurd. Het decreet zet zwaar in op een inclusief ouderenbeleid en participatie van ouderen.

Pagina's