Senioren

woensdag 01 februari 2012 - Sonja Becq
Eén van de meest voorkomende klachten bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is de lange duur om een pensioendossier te behandelen. Ook heel wat mensen moeten steeds langer wachten op het overlevingspensioen en komen daardoor in de armoede terecht. Volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V) ondervroeg de minister van Pensioenen en hij erkende de problematiek.
dinsdag 31 januari 2012
“In Brussels duiken overal opnieuw kasseien op. En hoewel dit kan bijdragen aan het creëren van een soort historische sfeer heeft dit ook een heleboel nare gevolgen”, aldus De Pauw.
dinsdag 20 december 2011 - Raf Terwingen
Fractievoorzitter Raf Terwingen heeft in naam van de CD&V kamerfractie een brief geschreven aan kamervoorzitter André Flahaut waarin hij vraagt snel een werkgroep op te richten die de hervorming van de pensioenstelsels van de parlementsleden moet uitwerken.
donderdag 15 december 2011
Aandacht trekken op het nijpend maatschappelijk probleem van kinderarmoede. Deelnemen aan de solidariteitsactie van Welzijnszorg. In deze decembermaand namen ook de CD&V-senioren deel aan de actie 'Soep op de Stoep' van Welzijnszorg. CD&V-senioren zijn blij aan deze actie van Welzijnszorg ook financieel een bijdrage te hebben kunnen leveren met 'Soep op de Stoep' op het regeringsdeelnamecongres en op de themadag van deze maand. Samen bracht dit ruim 800 euro op, die zijn overgemaakt aan Welzijnszorg. Belangrijker nog is het het probleem van toenemende kinderarmoede onder de aandacht te hebben gebracht en te brengen. Dit is dan ook een oproep tot de CD&V-senioren in provincie, regio en lokaal om deze actie te ondersteunen.
woensdag 14 december 2011
" Jong en oud gaan voor hetzelfde ideaal" zo besloot senator Peter Van Rompuy op de themadag CD&V-senioren van 13 december. Op deze bijeenkomst nodigden de CD&V-senioren twee 'jongeren' Mieke Van Houtte en Peter Van Rompuy uit om met de generatie van hun ouders vooruit te zien, in de sporen van vorige generaties.

Pagina's