Staats-hervorming

Van ‘meer Vlaanderen’ wordt het hele land beter

We krijgen dikwijls de vraag “Waarom zijn politiekers met de communautaire twisten bezig? Hebben ze niets belangrijkers te doen?” Begrijpelijk, maar de staatshervorming is voor ons geen spelletje. Of een doel op zich. Ze is broodnodig is om een goed sociaal-economisch beleid te kunnen voeren. Om mensen aan het werk te krijgen en daardoor de pensioenen betaalbaar te houden. Om de bedrijven zuurstof te geven. En om een gezins- en gezondheidsbeleid op maat van de mensen te kunnen voeren. Zonder grondige hervorming zijn we niet klaar voor de toekomst. Dan kunnen onze overheden niet de maatregelen nemen die nodig zijn voor uw gezin, voor uw kinderen en kleinkinderen. Daarom staat de staatshervorming niet ver van uw bed, maar ligt ze er midden in.

Meer Vlaanderen betekent een beter Vlaanderen. Met een beleid dichter bij u, een beleid dat sneller inspeelt op uw noden. Tegelijk behouden we een wijde blik op de wereld. Want Vlaanderen is geen eiland.

donderdag 11 april 2013 - Servais Verherstraeten
Deze week zijn de gesprekken gestart over de uitvoering van de 6de staatshervorming. Veel werk voor voorzitter Wouter Beke en staatssecretaris Servais Verherstraeten. Ook achter de schermen zijn heel wat mensen al vele maanden aan de slag om dit in goede banen te leiden. VTM besloot dat het tijd was om hen ook eens in beeld te brengen. Terecht.
vrijdag 08 februari 2013 - Brigitte Grouwels, - Bianca Debaets
Als Picqué over een fusie wil praten, dan kan dat voor CD&V. Maar ofwel praten we dan over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij Brussel-stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de 20 stijgt. Voor de Brusselse gemeenten zien we in dat scenario nog een rol weggelegd dicht bij de burger, naar het voorbeeld van de Antwerpse districten.
woensdag 23 januari 2013 - Servais Verherstraeten
In de regering werkt Staatssecretaris Servais Verherstraeten hard aan de concrete uitwerking van de 6de staatshervorming. Gisteravond kon Servais zijn "frisse ploeg staatshervormers" voorstellen in het duidingsmagazine Terzake. The Making-Of...
donderdag 12 juli 2012 - Michel Doomst
Michel Doomst: “Het BHV-akkoord is zuiver, eenvoudig en transparant, zoals goede wetgeving past.”
woensdag 20 juni 2012 - Michel Doomst, - Sonja Becq
Wat 20 jaar op de agenda stond en voor velen onmogelijk werd geacht, is vandaag in de plenaire zitting van de Kamer besproken. Met de splitsing van het gerechtelijk arrondissement zal Halle-Vilvoorde niet langer een afgeleide of aanhangwagen zijn van Brussel, maar heeft Halle-Vilvoorde een eigen parket met een eigen Vlaamse procureur die het veiligheidsbeleid kan bepalen en niet meer afhankelijk is van wat in Brussel gebeurt. Met de goedkeuring van deze voorstellen krijgen de burgemeesters van Halle-Vilvoorde wat zij al jaren vragen, waarvoor zij al jaren smeekten. Deze hervorming is zonder meer een historische doorbraak.

Pagina's