Staats-hervorming

Van ‘meer Vlaanderen’ wordt het hele land beter

We krijgen dikwijls de vraag “Waarom zijn politiekers met de communautaire twisten bezig? Hebben ze niets belangrijkers te doen?” Begrijpelijk, maar de staatshervorming is voor ons geen spelletje. Of een doel op zich. Ze is broodnodig is om een goed sociaal-economisch beleid te kunnen voeren. Om mensen aan het werk te krijgen en daardoor de pensioenen betaalbaar te houden. Om de bedrijven zuurstof te geven. En om een gezins- en gezondheidsbeleid op maat van de mensen te kunnen voeren. Zonder grondige hervorming zijn we niet klaar voor de toekomst. Dan kunnen onze overheden niet de maatregelen nemen die nodig zijn voor uw gezin, voor uw kinderen en kleinkinderen. Daarom staat de staatshervorming niet ver van uw bed, maar ligt ze er midden in.

Meer Vlaanderen betekent een beter Vlaanderen. Met een beleid dichter bij u, een beleid dat sneller inspeelt op uw noden. Tegelijk behouden we een wijde blik op de wereld. Want Vlaanderen is geen eiland.

woensdag 04 januari 2012 - Brigitte Grouwels
Brussels minister Brigitte Grouwels is duidelijk in haar blogbericht : "Geen straffeloosheid voor criminelen in Brussel!"
vrijdag 24 september 2010 - Koen Van den Heuvel, - Wouter Beke
De voorbije weken besteedden de media – terecht – veel aandacht aan de onderhandelingen over een volgende stap in de staatshervorming. Een overheveling van bevoegdheden én middelen moet leiden tot een grotere politieke autonomie van Vlaanderen en Wallonië. Daardoor wordt het beleid coherenter, meer op maat van de regionale uitdagingen en dus efficiënter.

Pagina's