Vrouwen

zondag 23 november 2014 - Sabine de Bethune
In globo is de Vlaamse regering op de goede weg naar gelijkheid M/V met 39% (108/274) of ruim meer dan een derde vrouwen op de ministeriële kabinetten. Maar op het hoogste niveau is gelijkheid nog ver af.
maandag 26 mei 2014 - Els Van Hoof
Op basis van de voorlopige resultaten stelt Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, vast dat er zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement meer vrouwen verkozen zijn dan bij de vorige verkiezingen. Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij: ‘Sinds de wet Smet-Tobback is het verplicht om evenveel mannen als vrouwen op de lijsten te hebben. Dat blijft duidelijk zijn vruchten afwerpen. Vrouwen zijn een vaste waarde geworden in het parlement. Hun aandeel stijgt gestaag’.
dinsdag 22 april 2014
Op initiatief van Gerald Kindermans en Kristof Waterschoot (CD&V) zal deze week een resolutie goedgekeurd worden in de plenaire vergadering van de Kamer waarin aan de regering gevraagd wordt meer vrouwelijke kandidaten aan te trekken voor een carrière in het leger.
dinsdag 22 april 2014 - Wouter Beke, - Kris Peeters
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. Een degelijk onderbouwd plan voor een Sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa.
zaterdag 05 april 2014 - Els Van Hoof
Na eerder de Senaat unaniem, heeft de commissie Justitie van de Kamer gisteren het wetgevend kader rond genitale verminking uitgebreid. Momenteel kunnen personen die genitale verminking bij vrouwen uitvoeren, vergemakkelijken of bevorderen worden vervolgd op basis van artikel 409 van het Strafwetboek. Het wetsvoorstel van CD&V-senatrice Els Van Hoof wil ook personen die daartoe aanzetten of voor pleiten strafbaar stellen.

Pagina's