Vrouwen

vrijdag 04 april 2014 - Els Van Hoof, - Sonja Becq
Gisteren keurde de commissie Justitie van de Kamer een wetsontwerp goed dat ervoor zorgt dat de meeouder voortaan een afstammingsband met het kind van haar partner kan vestigen, zonder het kind te moeten adopteren. De tekst die werd goedgekeurd is gebaseerd op het wetsvoorstel van Sonja Becq, dat door Els Van Hoof als globaal amendement werd ingediend bij de bespreking van de verschillende voorstellen vorige week in de Senaat, waar de discussie de voorbije maand werd gevoerd.
woensdag 26 maart 2014 - Els Van Hoof, - Sonja Becq
De commissie Justitie van de Senaat heeft een CD&V-wetsvoorstel goedgekeurd dat kinderen die geboren zijn in een lesbische relatie op gelijke voet plaatst met kinderen die geboren worden in een heterorelatie. Indien het lesbisch koppel gehuwd is, wordt de echtgenote van de moeder van het kind automatisch meemoeder. Wanneer het koppel niet gehuwd is, kan de meemoeder het kind erkennen. Vandaag de dag moeten meemoeders de volledige langdurige adoptieprocedure doorlopen via een verzoek bij de jeugdrechtbank om het kind van haar partner te adopteren, maar dat zal in de toekomst niet meer nodig zijn. De Senaat hield hoorzittingen over deze kwestie. Els Van Hoof heeft in de bevoegde commissie het wetsvoorstel ingediend van collega-Kamerlid Sonja Becq, en het zijn de krachtlijnen van dit voorstel die de senatoren vandaag hebben goedgekeurd.
maandag 17 maart 2014 - Sabine de Bethune, - Cindy Franssen, - Els Van Hoof
In het kader van Equal Pay Day morgen vragen CD&V-senatrices Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Els Van Hoof meer aandacht voor de balans arbeid-gezin. Terwijl mannen vaak genieten van een bevoorrechte positie op de arbeidsmarkt, staan voornamelijk vrouwen nog steeds in voor het overgrote deel van de huishoudelijke taken en de zorg voor hulpbehoevende personen.
zaterdag 08 maart 2014 - Els Van Hoof
Op Internationale Vrouwendag lanceert Vrouw & Maatschappij de Belle 20, een genderindex. ‘De Belle 20 houdt, in tegenstelling tot de gewone Bel20, geen rekeningen met aandelenkoersen, maar met de gendergelijkheid aan de top van het bedrijf’, zegt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. ‘Naarmate er meer gendergelijkheid in de raad van bestuur is, presteren ondernemingen beter, zo blijkt uit analyses van de Europese Commissie. Waarom dan niet op deze manier de bedrijven rangschikken?’.
donderdag 06 maart 2014 - Els Van Hoof
In 2012 werden 32 Afghaanse vrouwen verblijfsrecht toegekend op basis van gendergevoelige redenen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (5-9920) van CD&V-senatrice Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. In totaal werden er in dat jaar 271 beslissingen genomen in dossiers van Afghaanse vrouwen, die voornamelijk asiel aanvroegen samen met hun echtgenoot of familie. In de aanloop van Internationale Vrouwendag op 8 maart leek het haar interessant om ook eens een blik te werpen buiten onze landsgrenzen.

Pagina's