Vrouwen

vrijdag 18 januari 2013 - Bianca Debaets
Het promotiebeleid dat VISIT BRUSSELS voor de hoofdstad heeft uitgewerkt, werpt wel degelijk zijn vruchten af. Dat blijkt uit cijfers die Brussels Parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Charles Picqué, Minister President. Zo steeg het aantal overnachtingen in het kader van meetings en congressen van 1.821.975 in 2006 naar 2.252.521 in 2011. Brussel blijft ook de 2e congresstad op de wereldranglijst.
vrijdag 23 november 2012 - Els Van Hoof
Op vrijdag 23 november 2012 neemt CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij het voortouw in de Witte Lintjes campagne in Vlaanderen en Brussel. De ‘White Ribbon’ campagne is een internationale actie tegen geweld op vrouwen. Dit jaar richt Vrouw & Maatschappij extra aandacht op seksuele intimidatie op publieke plaatsen.
vrijdag 14 september 2012 - Bianca Debaets
Bianca Debaets, Brussels parlementslid voor CD&V, wil het Engels als derde taal invoeren in bepaalde gemeentelijke en gewestelijke communicatie. Ze wil daarmee de status van Brussel als Europese hoofdstad en kosmopolitische metropool valoriseren en haar internationale aantrekkingskracht verhogen.
donderdag 23 augustus 2012 - Cindy Franssen
Samen met collega André du Bus (cdH) diende senator Cindy Franssen (CD&V) een voorstel van resolutie in ter bestrijding van gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op basis van geslacht. Beide senatoren vragen de federale regering om in haar buitenlands en ontwikkelingssamenwerkingbeleid dit als aandachtspunt naar voor te schuiven. Ten slotte willen de senatoren de uitvoering van resolutie 1829 van de Raad van Europa.
woensdag 27 juni 2012 - Wouter Beke, - Paul Delva, - Bianca Debaets
Vanmiddag heeft nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke de Brusselse CD&V-kandidaten en de CD&V-krachtlijnen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan de pers voorgesteld.

Pagina's