Vrouwen

maandag 25 juni 2012
Voor het vierde jaar op rij vierden Jetse schoolkinderen het einde van het schooljaar.
woensdag 13 juni 2012
Bercy Slegers: ”Jonge gezinnen krijgen nu de kans gezin en werk beter te combineren. De carrière moet daarvoor niet afgebouwd worden. Onbegrijpelijk dat de N-VA deze jonge gezinnen niet steunt!” Gisteren werd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een nieuw systeem voor de 4-dagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector goedgekeurd. De N-VA stemde tegen.
dinsdag 08 mei 2012 - Roel Deseyn, - Sabine de Bethune
Roel Deseyn heeft in de commissie Buitenlandse zaken het wetsontwerp voor de verbetering van het genderevenwicht binnen de BTC van Sabine de Bethune verdedigd. Het werd vandaag in de Kamer goedgekeurd.
donderdag 03 mei 2012 - Sonja Becq
De regering verlengde eind maart het ouderschapsverlof met één maand. Ouders van kinderen geboren na 8 maart 2012 hebben recht op vier maanden betaald ouderschapsverlof, ouders van kinderen geboren voor 8 maart 2012 hebben recht op een extra maand onbetaald ouderschapsverlof. Het zou logisch zijn dat deze extra periode ook gelijkgesteld is voor de berekening van het pensioen later. Op vraag van volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V) antwoordde de minister van pensioenen dat er momenteel geen gelijkstelling voor deze vierde maand mogelijk is.
zaterdag 24 maart 2012 - Wouter Beke
CD&V trekt in oktober naar de gemeente- & provincieraadsverkiezingen met de slogan : {Iedereen inbegrepen}.

Pagina's