Wonen

Elk jong gezin droomt van een eigen huis: het is wellicht de beste investering in hun eigen toekomst. CD&V ijvert er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen recht heeft op gezonde en duurzame woonzekerheid.

zaterdag 19 november 2016 - Valerie Taeldeman, - An Christiaens, - Katrien Partyka
Omwille van de opgelegde energienormen bericht de koepelorganisatie van verhuurders dat de huurprijzen de komende jaren met 10% zullen stijgen. Voor Vlaams parlementsleden Valerie Taeldeman, An Christiaens en Katrien Partyka kan dat niet de bedoeling zijn: “Vlaanderen voorziet in heel wat premies om de opwaardering van het huurpatrimonium mogelijk te maken zonder stijging van de huurprijs. Als dat nog onvoldoende is, moeten we het ondersteuningsinstrumentarium evalueren.”
donderdag 03 november 2016 - An Christiaens, - Katrien Schryvers
Steeds meer mensen zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Ook samenwonen zit in de lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in de huurwetgeving. In een conceptnota kaarten Vlaamse volksvertegenwoordigers An Christiaens en Katrien Schryvers twee pijnpunten aan die aandacht vereisen.
woensdag 02 november 2016 - An Christiaens, - Katrien Schryvers
Steeds meer mensen zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Ook samenwonen zit in de lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in de huurwetgeving. In een conceptnota kaarten Vlaamse volksvertegenwoordigers An Christiaens en Katrien Schryvers twee pijnpunten aan die aandacht vereisen.
dinsdag 04 oktober 2016 - Valerie Taeldeman
Om in de toekomst in voldoende betaalbare en degelijke woningen te kunnen voorzien, moet Vlaanderen nieuwe woonvormen meer kansen geven. Community Land Trust (CLT)1 is daar een voorbeeld van. CLT’s realiseren woningen op gemeenschapsgrond voor mensen met een laag inkomen. “Er zijn hefbomen nodig voor de ontwikkeling van dergelijke nieuwe woonvormen en gemeenschappelijk wonen. In Gent staat een eerste CLT-nieuwbouwproject in de steigers,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman, “Vlaanderen kent CLT Gent vzw een subsidie toe van 25.000 euro. Daarmee zal de organisatie een draaiboek maken met een beschrijving van de procesmatige aanpak van een CLT-project, om toekomstige initiatiefnemers te ondersteunen.”
vrijdag 22 januari 2016 - An Christiaens
Steeds meer samenwonenden zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Toch wordt het huurcontract meestal niet met beide partners afgesloten, maar neemt één van beide het contract op zich. Dat betekent niet alleen dat de inwonende partner niet verantwoordelijk is voor de contractuele verplichtingen, maar ook dat hij of zij geen woonzekerheid heeft in geval er iets fout loopt. Om duidelijkheid te scheppen en rechtszekerheid te bieden voor zowel de huurder als de verhuurder, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger An Christiaens een automatisch medehuurderschap voor.

Pagina's