Wonen

Elk jong gezin droomt van een eigen huis: het is wellicht de beste investering in hun eigen toekomst. CD&V ijvert er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen recht heeft op gezonde en duurzame woonzekerheid.

woensdag 13 januari 2016 - Valerie Taeldeman
De prijzen op de huurmarkt bleven de laatste jaren stijgen. Voor veel kwetsbare gezinnen is elke vermindering van de huurprijs dan ook een welkom duwtje in de rug. En dus ook de verminderingen die worden toegekend op de onroerende voorheffing. Want hoewel huurders geen onroerende voorheffing betalen, komen zij wel in aanmerking voor daaraan gekoppelde verminderingen voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor kinderen met een beperking, volwassenen met een beperking en voor grootoorlogsverminkten.
woensdag 21 oktober 2015 - Valerie Taeldeman
Vanaf 16 november 2015 kunnen opnieuw sociale leningen aangevraagd worden bij de VMSW en het Vlaams Woningfonds. Bovendien wordt in 2016 het budget sociale leningen met 200 miljoen euro opgetrokken tot 925 miljoen euro in totaal. Dit kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman als antwoord op haar vraag aan Vlaams minister Homans in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. ‘Het budget voor sociale leningen via de VMSW en het Vlaams Woningfonds was de voorbije jaren telkens snel opgebruikt’, aldus Taeldeman. ‘Ik ben dan ook heel tevreden dat de Vlaamse regering voor 2016 200 miljoen euro extra voorziet voor sociale leningen.'
vrijdag 25 september 2015 - Katrien Schryvers
In confrontatie met de vergrijzing van de bevolking en de evolutie naar vermaatschappelijking van zorg, pleit Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers voor meer aangepaste woongelegenheden voor mensen met een zorgbehoefte in het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Op vandaag blijkt het aanbod veel te laag om aan de noden te verhelpen. Daarom stelt Schryvers een inhaalbeweging voor: een quotum van 10% aangepaste woongelegenheden in nieuw te realiseren sociale woonprojecten moet.
donderdag 24 september 2015 - Valerie Taeldeman
Binnenkort zullen sociale huisvestingsmaatschappijen makkelijker subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun sociaal patrimonium.
dinsdag 08 september 2015 - Katrien Partyka
In hun studie over de woonnood in Vlaanderen verwijten onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Antwerpen de Vlaamse overheid te weinig te doen om de woonsituatie van het armste deel van de bevolking te verbeteren. Zij willen de huursubsidie veralgemenen en de bouw van sociale huurwoningen opdrijven. De middelen daarvoor moeten onder meer komen van de verdere afbouw van de woonbonus. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka benadrukt de inspanningen die de overheid al levert, maar dringt tegelijk aan op bijkomende maatregelen zoals de uitbreiding van het stelsel van de huursubsidies.

Pagina's