Wonen

Elk jong gezin droomt van een eigen huis: het is wellicht de beste investering in hun eigen toekomst. CD&V ijvert er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen recht heeft op gezonde en duurzame woonzekerheid.

donderdag 02 juli 2015 - An Christiaens
Het aantal maandelijkse opzoekingen met de huurschatter is spectaculair gedaald van 134.264 afgewerkte opzoekingen in april 2013 naar amper 1444 in dezelfde periode in 2015. De online opzoekingstool die de correcte woninghuurprijs berekent lijkt na 2 jaar al op zijn retour. Een grondige herziening van het systeem moet daar in het najaar verandering in brengen. Dat vernam An Christiaens vandaag van de Vlaamse minister van wonen.
donderdag 07 mei 2015 - Valerie Taeldeman
Het sociaal woonpatrimonium boekt sinds 2010 een vooruitgang op het vlak van dakisolatie, hoogrendementsglas en verwarmingssystemen. In 2010 had nog 48% van de sociale woongelegenheden één of meerdere gebreken op deze vlakken, in 2014 is dit gedaald tot 33%. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de Patrimoniumenquête waarnaar Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman polste in de Commissie Wonen.
donderdag 30 april 2015 - An Christiaens
Op de private huurwoningmarkt is 47% van de woningen van ontoereikende kwaliteit. Maar liefst 21% kampt met structurele kwaliteitsproblemen. Om de woonkwaliteit te verbeteren pleit An Christiaens voor een uitbreiding van de renovatiepremie naar private verhuurders. Minister voor Wonen Liesbeth Homans kan in deze budgettair moeilijke tijden niet meteen gevolg geven aan Christiaens’ oproep, maar liet vandaag in de commissie wonen verstaan positief te staan tegenover het voorstel.
zondag 19 april 2015 - An Christiaens
Bij de lancering in 2013 kende de huurschatter een groot succes met 134.264 voltooide opzoekingen. De periode van april tot en met december 2013 was goed voor 173.997 opzoekingen. In dezelfde periode in 2014 werden nog maar 19.934 opzoekingen geregistreerd, met een gemiddelde van 2.241 per maand. In januari 2015 waren dat er nog 1.486.
zondag 22 maart 2015 - Valerie Taeldeman
Er is een grote nood aan degelijke en betaalbare woningen. Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) zijn in dit kader een belangrijke actor. Uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman aan de minister van Wonen blijkt dat het totaal aantal woningen dat zij in beheer hebben stijgt en dat er in bijna alle Vlaamse gemeenten een SVK-werking actief is, al hinkt de provincie Oost-Vlaanderen duidelijk achterop.

Pagina's