Wonen

Elk jong gezin droomt van een eigen huis: het is wellicht de beste investering in hun eigen toekomst. CD&V ijvert er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen recht heeft op gezonde en duurzame woonzekerheid.

dinsdag 17 maart 2015 - Katrien Schryvers
Elk jaar gaan zo’n 75.000 studenten in Vlaanderen op zoek naar een studentenkamer in de buurt van hun universiteit of hogeschool. En ze zijn zot van hun kot. Al maakt dat kot hen ook af en toe echt zot. Omdat de huur, de waarborg en ook vaak de aparte energierekeningen, een serieuze hap nemen uit hun studiebudget, terwijl daartegenover niet altijd kwaliteit staat. Anderzijds maken sommige studenten het soms zo bont dat het hun kotbaas is die er bijna zot van wordt.
dinsdag 03 maart 2015 - Koen Van den Heuvel, - Katrien Partyka
Voor CD&V is de indexsprong voor de huurprijzen een kwestie van rechtvaardigheid. Wanneer inkomsten uit loon een indexsprong ondergaan, is het logisch dat dit ook geldt voor inkomsten uit huur. Als het om het stimuleren van de private huurmarkt gaat ziet de partij meer brood in de OESO-aanbeveling. Die stelt dat de 6de staatshervorming heel wat kansen biedt om het woonbeleid in Vlaanderen grondig te hervormen en instrumenten te ontwikkelen die de private huurmarkt versterken. “Laat ons die kansen grijpen in plaats van huurders en verhuurders tegen elkaar uit te spelen,” stellen CD&V-fractievoorzitter Koen Van den Heuvel en CD&V-woonexperte Katrien Partyka.
zondag 15 februari 2015 - Valerie Taeldeman
Gezinnen die een sociale woning huren, kunnen onder bepaalde voorwaarden - waaronder de woning minstens vijf jaar bewonen - die woning aankopen. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman opvroeg bij de minister van Wonen blijkt dat in 2014 98 keer gebruik werd gemaakt van dit kooprecht.
zondag 01 februari 2015 - Katrien Partyka
In België vallen veel meer doden bij woningbranden dan in onze buurlanden. In 2014 kwamen in ons land 69 mensen om het leven bij een brand. Opvallende vaststelling daarbij is dat slechts 43% van de Vlaamse huizen over een rookmelder beschikt, waar dit in Nederland 68% en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 89% is. Nochtans kunnen goed geplaatste en goed functionerende rookmelders bewoners snel alarmeren bij een brand en – tegen een heel beperkte kostprijs – heel wat levens redden. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka: “Gezien de cijfers is de toepassing en controle van de bepalingen van de regelgeving letterlijk van levensbelang.”
vrijdag 09 januari 2015 - Katrien Schryvers
Elk jaar weer trekken duizenden studenten naar een andere stad om daar aan een universiteit of hogeschool een studie aan te vangen of verder te zetten. Velen van hen huren een kot dichtbij een onderwijsinstelling. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers volgt de huisvesting voor studenten al langer op. Zo wees ze in het verleden al op knelpunten inzake veiligheid en zorgde ze ervoor dat vanaf dit academiejaar elke studentenkamer uitgerust moet zijn met een rookmelder. Cijfers uit een antwoord van Vlaams minister van Wonen Homans wijzen echter op een groot verschil tussen studentensteden inzake controle op de bewoonbaarheid van kamers.

Pagina's