Wonen

Elk jong gezin droomt van een eigen huis: het is wellicht de beste investering in hun eigen toekomst. CD&V ijvert er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen recht heeft op gezonde en duurzame woonzekerheid.

maandag 22 december 2014 - Michel Doomst
Het aantal aanvragen voor een renovatiepremie voor woningen die worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verdubbelde de afgelopen jaren in vergelijking met 2010. Het aantal woningen nam jaarlijks evenwel slechts met 10 procent toe. Dit blijkt uit cijfers die minister Homans gaf als antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Michel Doomst: “De renovatiepremie zit sinds begin december echter in een ander kleedje. In plaats van een eenmalige uitbetaling, wordt de premie gefiscaliseerd over 3 jaar. Eén van de weinige rechtstreekse stimuli om een woning via een sociaal verhuurkantoor te verhuren, viel daarmee weg. “
donderdag 30 oktober 2014 - Valerie Taeldeman
Eind 2013 stonden 78.540 unieke kandidaat-huurders ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2012. Tegelijkertijd stonden er 9.642 sociale huurwoningen leeg. ‘De lichte daling van het aantal kandidaat-huurders is zeker positief’, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman.
vrijdag 17 oktober 2014 - Valerie Taeldeman
60% van de sociale woongelegenheden beschikten in 2013 over dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming. In 2010 was dit nog 52%. Wel is er een duidelijk verschil tussen de situatie bij sociale woningen en die bij sociale appartementen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid deze drie energierenovatiedoelstellingen binnen het Energierenovatieprogramma (ERP) bereiken voor alle woongelegenheden in Vlaanderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman: “Uit de cijfers die de minister van wonen op mijn vraag ter beschikking stelde, blijkt dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel”.
zondag 12 oktober 2014 - Vera Jans
In 2013 hebben de Centra voor Algemeen Welzijnswerk 1.136 gezinnen en alleenstaanden geholpen een oplossing te zoeken om hun woning te kunnen behouden. In 70% van de begeleidingen kon uithuiszetting daadwerkelijk vermeden worden. “Het aantal gezinnen dat intensieve begeleiding krijgt om uithuiszetting te vermijden is de laatste 5 jaar verdrievoudigd,” stelt Vlaams parlementslid Vera Jans vast op basis van de opgevraagde cijfers.
dinsdag 22 april 2014 - Wouter Beke, - Kris Peeters
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. Een degelijk onderbouwd plan voor een Sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa.

Pagina's