Wonen

Elk jong gezin droomt van een eigen huis: het is wellicht de beste investering in hun eigen toekomst. CD&V ijvert er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen recht heeft op gezonde en duurzame woonzekerheid.

dinsdag 15 april 2014 - Valerie Taeldeman
Door de hoge prijzen op de woningmarkt zijn heel wat Vlaamse gezinnen aangewezen op sociale woningen. Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren kan het aanbod niet voldoen aan de grote vraag. Om gezinnen die vijf jaar en langer op de wachtlijst staan voor een sociale woning, werd in 2012 de huurpremie ingevoerd. “Deze maandelijkse tegemoetkoming is ongetwijfeld een welkome ondersteuning voor zij die reeds lang op een wachtlijst staan”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman, “wie wel al in een sociale huurwoning woont en dit minimum vijf jaar onafgebroken doet, kan onder bepaalde voorwaarden zijn sociale huurwoning aankopen. Dit kooprecht wordt echter weinig gebruikt.”
donderdag 20 maart 2014 - Katrien Schryvers
De brand in een studentenhuis in Leuven waarbij eerder dit jaar twee studentes omkwamen, liet niemand onbewogen. Het voorval deed ook vragen rijzen bij de brandveiligheid van studentenkoten. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kaartte de problematiek de voorbije jaren al herhaaldelijk aan in het parlement. Tijdens de commissie van 13 februari ll. drong ze nog eens bij de minister aan op een uniformere en minder vrijblijvende aanpak voor de brandveiligheid in studentenkamers. Vandaag werd in de commissie haar voorstel van decreet goedgekeurd dat bepaalt dat alle studentenkoten tegen 1 oktober 2014 uitgerust moeten zijn met een rookmelder. Schryvers blijft ook pleiten ook voor een registratie van alle studentenkamers en een doorgedreven sensibiliseringscampagne.
dinsdag 11 maart 2014 - Griet Coppé
Op 11 maart stelde de Vlaamse Woonraad haar advies ‘Naar een versterkt recht op wonen’ voor. Daarin pleit zij ervoor het grondwettelijk recht op wonen het statuut van ‘gewaarborgd recht’ te geven. Een woonrechtcommissaris moet waken over de daaraan gekoppelde verplichtingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Griet Coppé is het eens met de stelling dat alles in het werk moet worden gesteld om iedereen het recht op wonen te garanderen, maar wijst de aanduiding van bijkomende instantie resoluut van de hand.
donderdag 13 februari 2014 - Katrien Schryvers
De recente brand in een studentenhuis in Leuven waarbij twee studentes omkwamen, liet niemand onbewogen. Het voorval deed ook vragen rijzen bij de brandveiligheid van studentenkoten. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kaartte de problematiek al herhaaldelijk aan in het parlement. Tijdens de commissie van 13 februari ll. drong ze nog eens bij de minister aan op een uniformere en minder vrijblijvende aanpak voor de brandveiligheid in studentenkamers. Ze verwijst daarbij onder meer naar de regelgeving omtrent de rookmelders. Schryvers pleit ook voor een registratie van alle studentenkamers en een doorgedreven sensibiliseringscampagne.
dinsdag 21 januari 2014 - Bianca Debaets
Tijdens 2001 en 2012 schommelt het aantal uitzettingsprocedures in de openbare vastgoedmaatschappijen tussen de 150 en 200. Zo waren er 161 in 2001 en 177 in 2012. 2009 was een piekjaar, met 204 uitzettingsprocedures.

Pagina's