Wonen

Elk jong gezin droomt van een eigen huis: het is wellicht de beste investering in hun eigen toekomst. CD&V ijvert er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen recht heeft op gezonde en duurzame woonzekerheid.

donderdag 15 augustus 2013 - Valerie Taeldeman
Eind 2012 waren er in Vlaanderen niet minder dan 26.552 kandidaat-huurders voor een woongelegenheid van een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Dit terwijl de 52 SVK’s slechts 6.401 woongelegenheden te huur aanbieden.
woensdag 03 juli 2013 - Valerie Taeldeman
De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement keuren vandaag een voorstel tot decreet goed dat netbeheerders de mogelijkheid biedt om de sociaal zwakkeren rechtstreeks te benaderen met het aanbod om het dak kosteloos te laten isoleren. Om redenen van vertrouwelijkheid en privacy is dat nu niet mogelijk. Vlaamse volksvertegenwoordigers Bart Martens (sp.a), Liesbeth Homans (N-VA) en Valerie Taeldeman (CD&V) - indieners van het decreet -hopen op die manier een zeer moeilijk te bereiken doelgroep mee te laten genieten van de financiële voordelen van energiebesparende investeringen.
donderdag 27 juni 2013 - Bianca Debaets
Staatssecretaris Christos Doulkeridis stelt alvast een haalbaarheidsanalyse voorop
donderdag 27 juni 2013 - Dirk de Kort
Recent werd een decreet goedgekeurd dat sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid biedt om naast sociale huur- en/of koopwoningen ook bescheiden woningen aan te bieden. Ze kan mensen die net niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting, maar het toch moeilijk hebben op de krimpende private (huur-/koop)markt, daardoor toch aan een betaalbare woning helpen.
zondag 23 juni 2013 - Katrien Schryvers
Een kwalitatieve en betaalbare huurwoning vinden blijft voor vele gezinnen een moeilijke opgave. Voor wie geen sociale woning kan huren, kan een huursubsidie helpen.

Pagina's