Nahima Lanjri

Contact
Adres
Borgerhout
Telefoonnummer: 
02 549 89 45
Email: 
nahima.lanjri@dekamer.be
Persoonlijke informatie
Geboorteplaats: 
Borgerhout
Gezinssituatie: 
Gehuwd met Guy Fransen. Een prachtige dochter Noor (2002)
Online
Politieke mandaten
Publieke mandaten: 
Commissie: 
Presentaties
- Migratie: gezinshereniging, nationaliteit, samenlevingsproblemen, integratie
- Armoedebeleid 
- Sociale zaken: verlofstelsels, ouderschapsverlof, kinderopvang, pensioenen 
- Economie & werkgelegenheid (eenheidsstatuut arbeiders-bedienden)
- Gelijke kansen & genderbeleid (o.a. 40 jaar vrouwenemancipatie)
- Welzijn en gezin
- Inburgering en diversiteit