Pers

dinsdag 23 mei 2017 - Katrien Schryvers
Sedert maart 2012 is het meldpunt 1712 operationeel. Men kan er terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt wil ook slachtoffers van historisch misbruik en geweld de weg wijzen naar de nodige hulp en begeleiding. Dat het meldpunt inmiddels goed bekend is, blijkt uit de cijfers.
maandag 22 mei 2017 - Jos De Meyer
Ook bij bedrijfsopvolging in de landbouw is het opzet om zo weinig mogelijk extra open ruimte aan te snijden, blijkt uit het antwoord dat Vlaams parlementslid Jos De Meyer kreeg op zijn vraag aan minister Schauvliege.
maandag 22 mei 2017 - Kathleen Helsen
Kinderen zoveel mogelijk de kans geven op te groeien tussen leeftijdsgenootjes, ongeacht hun eventuele onderwijsbehoefte. Dat is het doel van het M-decreet.
maandag 22 mei 2017 - Jos De Meyer
Uit antwoorden op vragen van Vlaams parlementsleden Jos De Meyer, Koen Daniëls en Ann Brusseel blijkt dat de opleidingen uit het studiegebied diergeneeskunde geconfronteerd worden met atypische problemen wat de in-, door- en uitstroom betreft.
vrijdag 19 mei 2017 - Koen Van den Heuvel, Lode Ceyssens
Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens klaagde al maandenlang de hardnekkigheid aan waarmee N-VA de forcing voerde in het dossier rond de bescherming van waardevolle zonevreemde bossen.
donderdag 18 mei 2017 - Jos De Meyer
Terbeschikkingstelling blijft enkel bestaan voor kleuterleid(st)ers.
donderdag 11 mei 2017 - Valerie Taeldeman
Het aantal kandidaat-huurders dat op de wachtlijst van een sociaal verhuurkantoor staat is het afgelopen jaar met bijna 50% gestegen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman opvroeg.
donderdag 04 mei 2017 - An Christiaens
Motorrijders zijn mee de oplossing voor het fileprobleem. De studie van Transport & Mobility in opdracht van Febiac wijst uit dat als 10% van de autobestuurders zijn voertuig inruilt voor een motor, files met 40% verminderen. CD&V wil motorrijden daarom aantrekkelijker én veiliger maken. Daartoe lanceerde Vlaams parlementslid An Christiaens eind maart al haar conceptnota voor een motorvriendelijker mobiliteitsbeleid. Vice-premier en motorrijder Kris Peeters ondersteunt nu haar voorstel om motorrijders gebruik te laten maken van de busstrook in functie van een vlottere verkeersdoorstroom. Ook Febiac is vragende partij. An Christiaens: “Er zijn eigenlijk geen objectieve argumenten om dit niet toe te laten. Waarom voorziet de regelgeving anders nu al in de mogelijkheid? Motorrijders hinderen niemand op de busstrook, ook De Lijn niet. Het is tijd om hen in het belang van ieders veiligheid de nodige ruimte te bieden.”
woensdag 26 april 2017 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege over de vestiging van bosontginnningsbedrijven in agrarisch gebied of op lokale of regionale bedrijfsterreinen.
woensdag 12 april 2017 - An Christiaens
Ondanks de dalende ongevallencijfers blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen op de weg. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceert daarom de campagne ‘Motorrijders en automobilisten, hou rekening met elkaar’. CD&V pleit al langer voor meer aandacht voor motorrijders en is blij met de campagne. De partij wil bovendien nog verder gaan en roept op om ook structurele maatregelen te treffen om mobiliteit voor motorrijders te verbeteren.

Pagina's

CSV