Pers

zaterdag 11 februari 2017 - Jos De Meyer
In het secundair onderwijs wordt het schoolvak Lichamelijke opvoeding slechts zelden toevertrouwd aan een leerkracht die er niet voor gestudeerd heeft. Het is immers het schoolvak met het grootste percentage leerkrachten die er een “vereist” diploma voor hebben. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
donderdag 02 februari 2017 - Robrecht Bothuyne
Digitale meters zijn een onlosmakelijk onderdeel van een slim energiesysteem. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “De toekomst tegenhouden is onmogelijk. Maar we moeten de digitale meters wel slim invoeren.”
dinsdag 31 januari 2017 - An Christiaens
Bijna de helft van de woningen op de private huurmarkt voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. In 65% van de gevallen gaat het om kleine gebreken, maar 35% zijn probleemgevallen met ernstige tekortkomingen. Om elke huurder een kwalitatieve woning te garanderen, pleit An Christiaens voor het beschikbaar stellen van een renovatiepremie voor private verhuurders.
dinsdag 31 januari 2017 - Koen Van den Heuvel
Toen netbeheerder Eandis dreigde overgenomen te worden door het Chinese State Grid, stelde CD&V al dat een beursgang mogelijk gemaakt moest worden. De christendemocraten hebben er geen probleem mee dat nutsintercommunales geld aantrekken via de beurs, zoals dat ook in het verleden al gebeurde bij Proximus, B-Post, Elia en Fluxys.
donderdag 26 januari 2017 - Katrien Schryvers
Er komt een externe commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. Dat hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement beslist. Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan een internationale verplichting. De commissie wordt geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Het is ook de Kinderrechtencommissaris die de commissie zal voorzitten. Maandcommissarissen zullen de instellingen regelmatig en minstens één keer per maand bezoeken. De jongeren die er verblijven krijgen het recht zaken bij hen aan te kaarten of een klacht te uiten. Zij krijgen hiermee het signaal dat we hen niet in de steek laten.
woensdag 25 januari 2017 - Lode Ceyssens
Sinds de jaren 80 wordt er al gesproken over de invoering van een eengemaakte vergunning: een vergunning die bouw- en milieuvergunning bundelt tot een vergunning.
De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de modernisering van ons secundair onderwijs. CD&V hield daarbij steeds het doel voor ogen. De nieuwe onderwijsstructuur zou de ontwikkeling van elk talent gelijkwaardig waarderen, de ongekwalificeerde uitstroom aanpakken door verregaand te focussen op het talent en de interesses van leerlingen, en de aansluiting met de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs versterken.
donderdag 12 januari 2017 - Koen Van den Heuvel
De KULeuven en de UGent reiken vandaag een eredoctoraat uit aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Koen Van den Heuvel, CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, meent dat het belang van de bondskanselier voor Duitsland, Europa en de wereld niet kan worden overschat: “Zij zet de standaard voor wat echt leiderschap is. Politieke leiders dreigen ook in ons land het noorden te verliezen onder druk van de uitdagingen waarvoor we staan. Haar morele en politieke standvastigheid zijn alvast voor mijn partij een kompas.”
woensdag 11 januari 2017 - Jos De Meyer
In de periode 2006-2015 is het aantal Vlaamse studenten met buitenlandse studie-ervaring gestegen met niet minder dan 80%, bleek uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
woensdag 11 januari 2017 - Katrien Schryvers
Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uitte het voltallige parlement haar bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod.

Pagina's

CSV